Ziua Mondială Antifumat – 31 Mai 2010

Tema aleas? de c?tre Organiza?ia Mondial? a S?n?ta?ii pentru Ziua Mondial? Antifumat este “marketingul industriei de tutun pune în pericol femeile”. Publicitatea pentru tutun care are ca ?int? femeile creeaz? o leg?tur? fals? între fumat ?i frumuse?ea, libertatea ?i puterea feminin?, valori extrem de atractive mai ales pentru femeile tinere. De asemenea , fumatului în timpul sarcinii este deosebit de periculos. ”Dac? în mod obi?nuit un nefum?tor poate alege s? se îndep?rteze de cei care fumeaz? în preajma lui, f?tul nu are aceast? op?iune. Fumatul în timpul sarcinii poate duce la avort spontan, greutate mic? la na?tere ?i chiar malforma?ii” a declarat dr. Adrian Mocanu, managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucure?ti.

Obicei vechi de secole, fumatul produce anual milioane de victime. 6 persoane mor în fiecare minut! Din p?cate, tabagismul are toate ?ansele s? devin? principala cauz? de morbiditate ?i mortalitate din lume în urm?torii ani.”Riscul de cancer pulmonar cre?te propor?ional cu num?rul de ?ig?ri fumate ?i durata fumatului” a declarat prof. univ. dr. Miron Bogdan, pre?edintele Comisiei de Pneumologie din cadrul Ministerului S?n?t??ii. Îns? partea cea mai tragic? a statisticilor privind afec?iunile cauzate de acest viciu e faptul c? acestea pot fi evitate. Cei aproximativ 1,1 miliarde de fum?tori din lume ar putea oricând s? aleag? s?n?tatea lor ?i o via?? activ? în detrimentul unui obicei care … nu le ofer? niciun beneficiu real.

În programul Stop Fumat, program ini?iat de Ministerul S?n?t??ii ?i Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pe parcursul anului 2009 au fost implica?i 70 medici ?i 30 de psihologi. Dr. Adrian Mocanu, managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” a declarat c? “în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2009, 24.431 de persoane s-au adresat medicilor tabacologi din cabinetele de consiliere, dintre care 23.500 au beneficiat de tratament”. Rata de succes a programului (nefum?tori la sfâr?itul tratamentului) a fost de 39,1%.

Conform unui studiu realizat de Institutul “Marius Nasta”, în 2009 prevalen?a fumatului zilnic la persoanele cu vârsta peste 15 ani a fost de 27,9%, în sc?dere fa?? de 2008 (30,9%). De asemenea, s-a redus ?i prevalen?a celor care fumeaz? ocazional, ajungând la 4,5% în 2009 fa?? de 5,2% în anul 2008. În 2009, 51,1% dintre fum?torii zilnici au încercat s? renun?e la fumat, jum?tate din ei au f?cut aceasta în repetate rânduri. Dintre ei, 77,1% au rezistat cel pu?in o s?pt?mân?, iar unii chiar câteva luni.

Cei mai afecta?i de viciu sunt b?rba?ii. În jur de 34,5% dintre ace?tia fumeaz? zilnic, în principal cei cu vârstele cuprinse între 25 ?i 44 de ani. În schimb, prevalen?a fumatului în rândul femeilor este crescut? în rândul femeilor tinere (grupa de vârst? 15 – 24 de ani) – 27,9% comparativ cu media de 21,9%. Vârsta mic? a femeilor fum?toare reprezint? un semnal de alarm? întrucât impactul asupra s?n?ta?ii acestora odat? ajunse la maturitate este major, mai ales dac? nu renun?? la acest viciu.

Efectele negative ale fumatului nu se manifest? numai asupra s?n?t??ii ci ?i asupra bugetului. Cum majoritatea fum?torilor consum? zilnic între 10 ?i 20 de ?ig?ri (47,1%), cei mai mul?i dintre români (32,6%) au cheltuit în august 2009 mai mult de 200 lei pentru procurarea ?ig?rilor.

31.05.2010. 13:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password