Ziua Mondială a Mediului , 5 iunie- a doua ediţie a Crosului de pe Sohodol

Duminic?, 05 iunie 2011, va avea loc pe Cheile Sohodolului a doua edi?ie a Crosului de pe Sohodol, manifestare organizat? cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului ce are loc în fiecare an pe data de 5 iunie.

Administra?ia Ariei Naturale Protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest în parteneriat cu Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, Asocia?ia “Drume?ii Montane” ?i Asocia?ia pentru Turism, Sport ?i Ecologie Hai – Hui Târgu – Jiu au pus bazele acestei ac?iuni, invitând pentru participare la cros aproape toate ?colile din jude?. Astfel, cei care au r?spuns deja afirmativ acestei invita?ii sunt urm?toarele ?coli ?i licee: Liceul Nr. 2, Colegiul Mihai Viteazul Bumbe?ti – Jiu, Grupul ?colar Bârse?ti, Liceul Sportiv din Târgu Jiu, Colegiul Tehnic M?t?sari, Grupul ?colar Industrial General Constantin ?andru Bâlta – Runcu ?i Centru de Educatie Incluziv? Târgu Jiu.

De asemenea la acesta manifestare sunt a?teptate ?i autorit??i locale ?i judetene.

Participan?ii sunt a?tepta?i s? ajung? pe Cheile Sohodolului în zona N?ri pân? la ora 10:00 cand se va da startul crosului. Sec?iunile de participan?i care vor fi premiate sunt urmatoarele: b?ie?i liceu, fete liceu, b?ie?i ?coal? general?, fete ?coal? general?, iar ace?tia vor alerga pe o distan?? de câ?iva kilometri în func?ie de grupa acestora de vârst? precizat? mai sus.

Pentru buna desfa?urare a crosului circula?ia auto pe Valea Sohodolului va fi oprit? pe toata durata manifesta?iei, iar participan?ii la cros vor fi atent supraveghea?i de c?tre o ma?in? de ambulan?a a Spitalului Jude?ean Gorj.

Anul acesta sloganul sub care crosul va avea loc este: ,, Veni?i cu noi, s? ocrotim natura.”

Ac?iunea se dore?te s? promoveze în rândul tinerilor un stil de via?? sanatos, cât mai aproape de natura, în care sportul s? ocupe un loc principal.

Mul?umim sponsorului principal, S.C. Sorocam S.A.

La ac?iune sunt astepta?i de asemenea ?i to?i târgujienii care doresc sa ia parte la cros fie ca participan?i, fie ca simplii spectatori.

06.06.2011. 10:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password