ZIUA IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

Duminic?, 29 iulie, cu ocazia s?rb?toririi pe întregul teritoriu românesc a Zilei Imnului Na?ional, atât la nivelul Aparatului Central al Ministerul Internelor ?i Reformei Administrative, cât ?i la nivelul inspectoratelor generale, institu?iilor de înv???mânt ?i al structurilor teritoriale subordonate ministerului, au avut loc o serie de evenimente menite s? marcheze aceast? zi festiv?.

La Târgu Jiu, îm Pia?a Prefecturii ?i la re?edin?a unit??ii de jandarmi, s-au desf??urat manifest?ri dedicate Zilei Imnului Na?ional. Astfel, s-a arborat Drapelului Na?ional ?i s-a intonat Imnului de Stat, s-a prezentat un material cu semnifica?ia acestei zile, g?rzile de onoare au defilat, nu au lipsit activit??ile sportive ?i recreative, totodat? a avut loc un ceremonial militar ?i religios. Prezen?i la ceremonie au fost reprezentan?i ai autorit??ilor publice ?i locale

01.08.2007. 03:29


grosu nicolae 01.08.2007. 11:07

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password