Ziua Europei sărbătorită la Colegiul Naţional “George Coşbuc” din Motru

Liceenii de la Colegiul Na?ional “George Co?buc” din Motru au desf??urat ieri mai multe activit??i cu ocazia Zilei Uniunii Europene ce se s?rb?tore?te în fiecare an pe 9 Mai.

Startul a fost dat de festivitatea dedicat? Zilei Europei ce a avut loc în amfiteatrul liceului de la ora 11:00. Elevii ?i profesorii participan?i au discutat despre importan?a ader?rii la Uniunea European? dar ?i despre viziunea tinerilor asupra acestei comunit??i. În cadrul evenimentului s-a desf??urat ?i un concurs pe echipe de prezent?ri PowerPoint numit “Cet??eanul european de mâine”. De asemenea, din program au f?cut parte ?i diferite momente artistice sus?inute de elevii liceului. Dup? festivitate a urmat un alt concurs pe echipe cu tema Uniunea European?. De data aceasta concursul a fost de cultur? general?.

În încheiere tinerii liceeni au realizat un flashmob în curtea liceului. Ace?tia s-au a?ezat astfel încât au format din oameni cuvântul unitate. În acest mod, ei au dorit s? transmit? un mesaj colegilor lor c? este important ca oamenii s? fie uni?i ?i s? se respecte reciproc.

Aceste activit??i au fost coordonate de Echipa Eurovizionarii (format? din elevii B?leanu Andrei R?zvan, Giurc?u Iulia Adelina ?i Lungulescu Andreea Florina) împreun? cu profesorii Colegiului Na?ional “George Co?buc”. Cei trei eurovizionari particip? într-o competi?ie organizat? de Consiliul Na?ional al Elevilor în care trebuie s? promoveze valorile europene în ?coala de provenien??. Ace?tia au realizat mai multe activit??i în aceast? lun? ce pot fi v?zute pe blogul echipei : eurovizionarii.blogspot.com

“Suntem foarte încânta?i de activit??ile de ast?zi pentru c? au angrenat mai multe de 150 de elevi ?i au avut un impact pozitiv. Ne propunem ca în viitor s? mai organiz?m astfel de ac?iuni pentru c? elevii sunt foarte receptivi.” a declarat B?leanu Andrei R?zvan, vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean al Elevilor Gorj.

10.05.2012. 11:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password