Zilele Municipiului Târgu-Jiu, ediţia a X-a

MAR?I -18 MAI 2010

11.00 Zona Central?
Deschiderea Târgului Me?terilor Populari din Oltenia

17.00 Zona Central?
Expozi?ie fotodocumentar? – „Plimbare prin Târgu-Jiul de alt?dat?, str. Victoria”

18.00 Amfiteatrul Zona Central?
Spectacol de dans ?i muzic? sus?inut de Palatul Copiilor din Târgu-Jiu (invitat special Mihai Constantinescu)

21.00 Pia?a Prefecturii
Spectacolul „Pierrot Lunatecul”, oferit de Teatrul „Masca”din Bucure?ti

MIERCURI – 19 MAI 2010
09.00 Muzeul Jude?ean „Alexandru ?tefulescu”
Simpozionul Societ??ii de ?tiin?e Istorice din România, filiala Gorj, „Fapte ?i oameni din Târgu-Jiul de alt?dat?”, edi?ia a XXV-a

18.00 Zona Central?
Expozi?ia concursului de fotografii – „Târgu-Jiul inedit”

22.00 Gr?dina Public?
„Curtea cu Prieteni” – Recital de muzic? ?i poezie la „Masa T?cerii”

JOI – 20 MAI 2010
13.00 Sala de Consiliu a Prim?riei
?edin?a Festiv? a Consiliului Local Târgu-Jiu

18.30 Amfiteatru Zona Central?
Premiera spectacolului „Pungu?a cu doi bani”, adaptare dup? Ion Creang?, oferit de Teatrul de P?pu?i „Pinocchio”

20.00 Biserica Sfin?ii Mari Împ?ra?i Constantin ?i Elena
Procesiune religioas? dedicat? patronilor spirituali ai Municipiului Târgu-Jiu, Sfin?ii Mari Împ?ra?i Constantin ?i Elena.

VINERI – 21 MAI 2010
08.30 Biserica Sfin?ii Mari Împ?ra?i Constantin ?i Elena
Slujb? religioas? dedicat? zilei Sfin?ilor Constantin ?i Elena, ocrotitorii Municipiului Târgu-Jiu

18.00 Muzeul Jude?ean „Alexandru ?tefulescu”
Deschiderea oficial? a Festivalului Interna?ional de Literatur? „Tudor Arghezi”, edi?ia a XXX-a
Vernisajul expozi?iei de pictur? realizat? de Gheorghe Dican, pre?edinte UAP, filiala Vâlcea

19.00 Pia?a Prefecturii
Spectacol folcloric oferit de Ansamblul „Maria L?t?re?u” al ?colii Populare de Art? din Târgu-Jiu

21.00 Pia?a Prefecturii
Spectacol folcloric oferit de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” ?i invita?ii s?i

SÂMB?T? – 22 MAI 2010
10.00 Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”
Simpozionul Na?ional „Petre Brâncu?i”, edi?ia a VIII-a

13.00 Preajba
Campionatul Na?ional de Motocross, edi?ia a V-a (antrenamente)

20.00 Pia?a Prefecturii
„Balul liceenilor” – spectacol de muzic? ?i dans

22.00 Pia?a Prefecturii
Discotec? în aer liber

DUMINIC? – 23 MAI 2010
09.00 Preajba
Campionatul Na?ional de Motocross, edi?ia aV-a (concurs)

18.00 Gr?dina Public? (Foi?or)
Spectacol oferit de Fanfara „Armonia”

20.00 Sala Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”
Recital Orchestra de Camer? „Lyra Gorjului”

21.00 Pia?a Prefecturii
Spectacol cu: Connect-R, Andra ?i Direc?ia 5

24.00 Pia?a Prefecturii
Foc de artificii

17.05.2010. 12:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password