Zilele Colegiului Tehnic Matasari

Zilele acestea, în cadrul Colegiului Tehnic din M?t?sari au loc o suit? de manifest?ri, prilejuite de organizarea, la nivelul unit??ii respective de înv???mânt, a Zilelor Colegiului, manifest?ri închinate celebr?rii a 10 ani de când ?coala din M?t?sari poart? titulatura de Colegiu ?i, totodat?, 30 de ani de când actualul local al ?colii a fost dat în folosin??.
Elevii ?i cadrele didactice, îndruma?i de conducerea Colegiului, ?i-au dat, astfel, concursul pentru a pune la punct un ansamblu de activit??i care s? atrag? cât mai mul?i participan?i, structurat pe diferite sec?iuni, menit s? aduc? un serios omagiu, poate, celei mai de baz? institu?ii din societatea româneasc?, ?coala.
Zilele Colegiului m?t?s?rean au debutat înc? de vineri, 05.11.2010 cu un campionat de fotbal, care a reunit elevii din localit??ile adiacente comunei M?t?sari ?i cu „Balul bobocilor”, unde cele mai frumoase eleve de clasa a IX-a au ar?tat c?, ?i la M?t?sari, pe lâng? înv???tur?, poate exista ?i distrac?ie pe cinste. Luni, 08.11.2010, programul dedicat Zilelor Colegiului continu? cu un concurs de crea?ie „Toamn? m?t?s?rean?”, structurat pe cinci sec?iuni: proz? scurt?, poezie, pictur?, grafic?, fotografie. La ora 13.30, în Amfiteatrul colegiului va avea loc o dezbatere pe tema „Rolul familiei, institu?iilor ?i mediului social în preg?tirea tinerilor pentru via??”. Sunt a?tepta?i reprezentan?i ai Prefecturii ?i Consiliului Jude?ean Gorj, Inspectoratului ?colar Jude?ean, ai institu?iilor de cultur? jude?ene, reprezentan?i ai presei audio-vizuale ?i scrise, precum ?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale partenere: prim?rie, poli?ie. Mar?i, 09.11.2010, sunt programate mult mai multe alte activit??i, dintre care spicuim: „Ce pot face dou? mâini dibace”, concurs de lucr?ri practice, finala Cupei liceului la fotbal, edi?ia a X-a, „Satul românesc-tradi?ii ?i obiceiuri zonale”, „O lume pe care o descoperim mereu”, expunere de documentare grafice, „Toamna aurie”, prezentare de lucr?ri artistico-plastice de c?tre pre?colarii m?t?s?reni ?i multe altele.
Toate acestea ne îndrept??esc s? credem c?, m?car pentru câteva zile, centrul cultural al Gorjului se mut? la M?t?sari, acolo unde sintagma c? nu se face nimic trebuie s? dispar?. Felicit?m elevii, cadrele didactice, conducerea Colegiului ?i pe to?i cei implica?i în aceste manifest?ri, la care abia a?tept?m s? lu?m parte. La cât mai multe!

06.11.2010. 22:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password