“Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea Constantin Brâncuşi “, la cea de/a III/a editie

În perioada 22-25 aprilie, Liga Studen?ilor din Universitatea “Constantin Brâncu?i “ în colaborare cu Universitatea “Constantin Brâncu?i“ din Tg-jiu, organizeaz? cea de-a III- a edi?ie a Sesiunii Interna?ionale de comunic?ri “Zilele Cercet?rii ?tiin?ifice Studen?e?ti din Universitatea Constantin Brâncu?i “ (ZCSSUCB).
Deschiderea oficial? va avea loc vineri, 23 aprilie, începând cu ora 1100, în amfiteatrul A 016 din incinta Facult??ii de Inginerie.
Activit??ile de prezentare a lucr?rilor se vor desf??ura sâmbat?, 24 aprilie, simultan la toate facult??iile Universit??ii “Constantin Brâncu?i“. Lucr?rile de cercetare ale participan?ilor vor fi publicate într-un volum de lucr?ri ?tiin?ifice studen?e?ti cu titlul: ZCSSUCB 2010.
Sesiunea se va desf??ura pe urm?toarele domenii: tehnic, economic, juridic, litere ?i ?tiin?e sociale, sport ?i arte plastice ?i ?tiin?e ale educa?iei.
Acest proiect urm?re?te atragerea studen?ilor c?tre cercetarea ?tiin?ific? ?i le ofer? posibilitatea de a elabora ?i prezenta lucr?ri de cercetare cu caracter inovator. În cadrul sesiunii î?i vor sus?ine lucr?rile 140 de studen?i.
Proiectul se va încheia cu o excursie la Pe?tera Muierii.

23.04.2010. 11:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password