Zeci de posibile încălcări ale legii electorale


Centrul de Comunicare Jude?ean Gorj informeaz? c? la finalul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor preziden?iale, Inspectoratul de Poli?ie al Jude?ului Gorj a fost sesizat cu privire la 89 posibile înc?lc?ri ale legii electorale. Dintre acestea, 75 au fost sesiz?ri primite prin SNUAU 112, 4 sesiz?ri ale unor forma?iuni politice, 3 transmise de Biroul Electoral Jude?ean, iar diferen?a sesiz?ri din oficiu. Dintre acestea, 65 au fost sesizate pentru mediul rural ?i 24 în mediul urban.

Pân? la ora 21.00, au fost înregistrate 2 dosare penale, într-unul fiind efectuate acte premerg?toare sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii prev?zute de art. 26, ind. 5, alin. 2, din Legea nr. 370/2004, modificat?.
În data de 06.12.2009, poli?i?tii din cadrul Poli?iei ora?ului Tg. C?rbune?ti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul c? R. Sabin, de 68 ani, din localitate, a votat la Sec?ia de votare nr. 153/S B?rb?te?ti, folosind o carte de identitate nul?, aceasta fiind declarat? pierdut? în anul 2000, dat? la care îi fusese emis? o carte de identitate provizorie, f?r? a i se mai elibera un alt act de identitate. La finalizarea actelor premerg?toare, dosarul penal întocmit va fi înaintat unit??ii de Parchet competente cu solu?ionarea cauzei.

De asemenea, în urma verific?rilor efectuate, poli?i?tii au aplicat 10 sanc?iuni contraven?ionale, în cuantum de 7.730 lei, cele mai multe, 6, fiind sanc?iuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 370/2004, modificat?.

În ceea ce prive?te rezultatele ac?iunilor de control desf??urate în trafic pentru prevenirea turismului electoral, poli?i?tii rutieri au verificat peste 1.500 de autovehicule.Înc?lc?rile legisla?iei rutiere în vigoare nu au fost trecute cu vederea, poli?i?tii aplicând 326 de sanc?iuni contraven?ionale, din care: 316 conform O.U.G. nr. 195/2002, republicat?, 6 pentru înc?lcarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, actualizat?, iar diferen?a pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative. Valoarea contraven?iilor aplicate a fost de aproximativ 72.500 lei. Poli?i?tii au constatat 3 infrac?iuni la regimul rutier, au re?inut 7 permise de conducere ?i au retras 9 certificate de înmatriculare.

08.12.2009. 10:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password