“Zâmbet pentru mâine”

In cadrul proiectului trans-na?ional RURALEARN, Asocia?ia Regionala pentru Dezvoltare Rurala -A.R.D.R in colaborare cu 18 voluntari din 9 tari diferite (Georgia, Armenia, Polonia, Letonia, Lituania, Fran?a, Spania, Portugalia, Germania) lanseaz? ini?iativa “Zâmbet pentru mâine” care vizeaz? dezvoltarea responsabilit??ii sociale in rândul agen?ilor economici dar si a cet??enilor in general in jude?ul Gorj.

Ini?iativa se deruleaz? in perioada 10-23 Decembrie 2009, in localitatea Târgu Jiu si este adresata c?tre 10 comunitati beneficiare din jude?ul Gorj (Godinesti, Lelesti, Polovragi, Rosia de Amaradia, Hurezani, Tismana, Musetesti, Motru, Rovinari si Balteni) unde au fost deja identificate un num?r substan?ial de familii cu probleme sociale.

Activit??ile pe care ARDR inten?ioneaz? sa le dezvolte sunt: strângere de produse de imbracaminte, alimentare, ajutor financiar si alte materiale folositoare.

Pentru ajutor financiar, pe situl ARDR www.ardr.ro la sectiunea campanie sociala se gaseste contul ARDR pentru cei care vor sa sustina aceasta campanie.

In cadrul acestei campanii sociale s-au distribuit deja pachete cu jucarii, haine si dulciuri pentru 53 de familii din orasul rovinari prin intermediul scolii generale nr3 Rovinari, toate aceste produse sunt donate de catre familii din Germania.

Proiectul RURALEARN — reprezint? un Proiect European de Voluntariat având ca scop cre?terea responsabilit??ii autoritatilor locale si încurajarea particip?rii tinerilor in viata comunitatii.

Proiectul are o dimensiune si o complexitate considerabil?, implicând 14 organiza?ii nonguvernamentale si 18 tineri voluntari din Caucaz si Uniunea European?. Proiectul se deruleaz? în România, Jude?ul Gorj, pe o perioad? de un sase luni de zile, începând cu 15 august 2009 pân? la 15 Februarie 2010, perioada ce include etapele de preg?tire, derulare a activit??ii de voluntariat si evaluarea si raportarea proiectului.

Proiectul este finan?at din fonduri acordate de c?tre Comisia European? prin programul Tineret in Ac?iune , aprobat, gestionat si monitorizat de c?tre ANPCDEFP – Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare in Domeniul Educa?iei si Form?rii Profesionale, departamentul Program Tineret in Ac?iune – http://www.anpcdefp.ro/ .

16.12.2009. 11:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password