www.disponibilizari.ro un site la modă în România de azi

Ideea dezvolt?rii acestui site apar?ine unui grup de proasp?t disponibiliza?i din adminstra?ia public? ?i care nu au dreptul nici m?car s? fie ?omeri în România, având în vedere faptul c? fostul angajator refuz? s? le închid? carnetele de munc? pentru a evita plata salariilor compensatorii prev?zut? în contractul colectiv de mnc?.

“Având în vedere disponibilz?rile masive din aceasta perioad? care afecteaz? categorii diverse din majoritatea sectoarelor economice ?i ale administa?iei din ?ara noastr? ne-am gândit s? cre?m o comunitate virtual? a celor ce se confrunt? cu astfel de probleme. Astfel invit?m pe to?i cei interesa?i s? posteze pe acest site problemele cu care se confrunt? ?i s? încerc?m împreun? s? g?sim solu?ii de rezolvare, solu?ii pe care guvernan?ii actuali nu le au ?i nici nu caut? s? le g?seasc?. De asemenea invit?m ?i institu?iile statului s? ne furnizeze informa?ii care s? ne l?mureasc? ce avem de f?cut în situa?ia dat?, singurele variante viabile de supravie?uire de acum fiind emigrarea, munca la negru sau calea infrac?ionalit??ii.”

Site-ul a fost creat în ideea c? doar împreun?, cei afecta?i, putem s? g?sim modalit??i de atenuare a efectelor disponibilz?rilor, precum ?i solu?ii de reconversie ?i recalificare profesional?.

Mention?m ca site-ul nu reprezint? interese ?i simpatii politice ci doar vrea sa formeze o comunitate a tuturor celor ce se simt nedrept??i?i ?i au fost disponbiliza?i doar fiindc? nu au rude ?i prieteni printre factorii de decizie din administra?ie, fiind cunoscut c? disponibiliz?rile nu s-au f?cut pe criterii ce ?in de competen??.

„www.disponibilizari.ro este în proces de dezvoltare, urmând ca în scurt timp s? g?zduiasc? o ampl? sec?iune de legisla?ie a muncii, cât ?i facilitatea de a consulta un jurist cu experien?? în aceast? ramur? legislativ?.”

Pentru mai multe informa?ii pute?i s?-l contacta?i pe Bogdan Cotârlici la mail: bogdan.cotarlici@disponibilizari.ro sau telefon 0722.442.492.

23.03.2010. 12:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password