Vreti sa schimbati administratorul unei firme?

Informatii aici (Consulta?ie juridic?)

O societate cu raspundere limitata poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, persoane fizice si/sau juridice. Administratorul unei societati este cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale exprimata prin hotararile adunarii generale ale asociatilor sau prin decizia asociatului unic.

In practica, din diverse motive, poate aparea necesitatea inlocuirii unuia sau mai multora dintre administratori. Astfel, daca aveti un SRL si, la un moment dat, doriti sa inlocuiti unul sau mai multi dintre administratorii existenti, gasiti in continuare pasii care trebuie parcursi si documentele de care aveti nevoie pentru a realiza aceasta inlocuire.

Pasii de parcurs pentru schimbarea administratorului unui S.R.L
.

1) Luarea deciziei de schimbare a administratorului. Fiind o modificare a actului constitutiv al societatii, masura schimbarii administratorului unei societati revine, potrivit legii, organului statutar cu rol de decizie al societatii. In societatea cu raspundere limitata, acesta este fie asociatului unic (atunci cand exista un singur asociat), fie adunarea generala a asociatilor (cand societatea are cel putin 2 asociati). Luarea deciziei de inlocuire a administratorului/administratorilor unei societati se concretizeaza, astfel, intr-o decizie a asociatului unic ori intr-o hotarare a adunarii generale a asociatilor.

Documentul prin care se decide schimbarea administratorului trebuie sa contina urmatoarele elemente: antet, numar si data, semnaturile persoanelor abilitate, decizia de schimbare a administratorului si de numire a unuia nou si datele noului administrator modul de convocare AGA (daca este cazul), indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale/statutare.

Atentie:
Etapa convocarii AGA poate fi omisa cu conditia ca, la luarea hotararii, sa participe toti asociatii societatii (iar acestia sa fi renuntat la formalitatile de convocare), indiferent daca, pentru luarea in mod valabil a hotararii, ar fi suficient votul tuturor sau doar unora dintre asociati.

2) Formularea declaratiilor de catre noul/noii administrator/I desemnat/i prin care acestia: (i) accepta mandatul de administrator si (ii) confirma indeplinirea conditiilor legale pentru preluarea mandatului (vezi aici care sunt aceste conditii).
Declaratiile noilor administratori pot fi date in fata unui notar (in forma autentica), in fata unui avocat (in forma certificata de avocat) sau direct in fata referentului de la Registrului Comertului.

3) Acordarea specimenului de semnatura de catre noul/noii administrator/i
Specimenul de semnatura poate fi dat in fata unui notar sau direct in fata referentului de la Registrului Comertului. Specimenul de semnatura nu poate fi certificat de avocat. In vederea unei economii de timp si cheltuieli, cele doua declaratii ale noilor administratori referitoare la mandatul lor, dar si specimenul de semnatura al acestora pot fi cuprinse intr-un singur document, cu conditia, insa, ca acesta sa fie autentificat de un notar public.

4) Actualizarea actului constitutiv al societatii cu datele noului/noilor administrator/i. Dosarul de schimbare a administratorului unui S.R.L. la Registrul Comertului Schimbarea administratorului unui S.R.L. se inregistreaza la Registrul Comertului in baza unui dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:

• cerere-tip de inregistrare

• hotararea organului de decizie al societatii (hotararea AGA sau, dupa caz, decizia asociatului unic)

• actul constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand datele noului/noilor administrator/i

• declaratiile pe proprie raspundere ale noilor administratori (de acceptare a mandatului si de indeplinire a conditiilor legale)

• specimenul de semnatura al noilor administratori

• actele de identitate ale noilor administratori sau, dupa caz, ale reprezentantului noului administrator (daca acesta este persoana juridica)

• daca este cazul, actul de inregistrare al persoanei juridice care va detine calitatea de administrator (in copie certificata si original), iar daca aceasta este persoana juridica straina, actul de inregistrare va fi insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de un notar public

• daca este cazul, declaratie autentica pe proprie raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale (original si, dupa caz, traducere legalizata)
In cazul administratorilor inregistrati fiscal in Romania, lipsa datoriilor fiscale va fi dovedita cu certificatul fiscal; acest document va fi insa solicitat, eliberat si transmis in mod direct, in format
electronic, intre ANAF si ONRC, in baza unui acord semnat intre cele doua institutii.

• imputernicire speciala pentru persoanele desemnate sa se ocupe de formalitatile inregistrarii la Registrul Comertului (forma autentica/avocatiala/delegatie)

• dovada achitarii taxelor aferente schimbarii administratorilor (taxa de inregistrare in Registrul Comertului si taxa de publicare a hotararii in Monitorul Oficial)

• word-count-ul (adica, o anexa care contine numararea electronica a caracterelor din hotararea adunarii asociatilor/decizia asociatului unic care se publica in Monitorul Oficial);

02.11.2013. 16:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password