Vremuri grele pentru UM Sadu

Conducerea Uzinei Mecanice Sadu lucreaz? la un nou program de disponibilizare de personal. Pân? la sfâr?itul anului, 100 de angaja?i vor fi trimi?i acas?. Pentru anul viitor, surse sindicale afirm? c? se va acorda somaj tehnic.

Vin vremuri grele pentru salaria?ii fostei Uzine de Armament de la Sadu, conducerea lucrând la un program de disponibiliz?ri de personal. Cândva una din unit??ile de elit? în domeniul producerii de armament din România, cu produc?ii c?utate pe toate pie?ele din lume, actuala Uzin? Mecanic? Sadu se zbate în datorii ?i încearc? s? r?mân? pe linia de plutire. Societatea se afl? înc? în portofoliul statului, ca unitate strategic? în domeniul produc?iei de armament. Pân? în momentul de fa?? nu a fost gândit? pentru uzin? o strategie clar? de privatizare sau de restructurare. Întrucât se confrunt? cu mari probleme, în ceea ce prive?te plata datoriilor la stat, conducerea Uzinei încearc? s? g?seasc? solu?ii de redresare, îns? cea mai la îndemân? pare s? fie disponibilizarea personalului, în vederea reducerii cheltuielilor. Concedierile ?i intrarea a unei p?r?i a salaria?ilor UM Sadu în ?omaj tehnic este preconizat? pentru începutul anului viitor. Dup? cum au precizat surse din interiorul societ??ii, vor fi trimise în ?omaj peste 100 de persoane de la diferite sec?ii.

Investitori iluzorii

Trimiterea în ?omaj nu este nici pe departe o solu?ie pentru rezolvarea problemelor de fond cu care se confrunt? fosta Uzin? de Armanent. O ie?ire din impas ar putea fi legat? ?i de preluarea unit??ii de c?tre un investitor str?in interesat s? retehnologizeze uzina ?i s? deschid? linii de produc?ie ?i pentru alte produse. Este cunoscut faptul c? pân? în 1989 ?i chiar câ?iva ani dup?, firma producea pe lâng? armament ?i capse miniere, precum ?i frigidere de mic litraj destinate industriei hoteliere ?i nu numai. Cu toate c? nu exist? o strategie guvernamental? clar? de privatizare în domeniul industriei de armament, recent câ?iva investiitori din Spania s-au ar?tat interesa?i s? investeasc? în modernizarea uzinei de la Bumbe?ti Jiu. La un moment dat presa central? vehicula o informa?ie conform c?reia ?i miliardarul Gigi Becali ar fi dorit s? cumpere fosta Uzin? de Armanent, îns? specula?iile nu s-au materializat.

Îngloda?i în datorii

Potrivit Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, Uzina Mecanic? Sadu înregistreaz? la bugetul de stat datorii de peste 380 de miliarde de lei vechi. O mare parte din aceste datorii sunt istorice, s-au acumulat ?i crescut în timp, din cauza penaliz?rilor ?i major?rilor. Uzina a beneficiat la sfâr?itul anului 2006 de scutiri de datorii în valoare de 280 de miliarde de lei. Din cauza unor probleme de natur? birocratic?, datoria nu a mai fost ?tears?, reprezentan?ii Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj a?teptând ?i în prezent emiterea unui ordin comun al mai multor ministere din guvernul T?riceanu. Astfel, scutirea de datorii este doar pe hârtie. În încercarea de a recupera o parte din debite, Finan?ele Publice au încercat în repetate rânduri în ultimii ani s? vând? o parte din patrimoniul societ??ii, în discu?ie fiind bunurile de la Sadu II. Interesate de o parte a patrimoniului Uzinei sunt îns? APIA, pentru un spa?iu în Târgu Jiu ?i Prim?ria Bumbe?ti Jiu, pentru re?eaua de ap?.

L.M.

31.10.2007. 12:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password