„Votul ilegal înseamnă închisoare!”

Având în vedere gradul ridicat de a?teptare din partea cet??enilor fa?? de ac?iunile structurilor Ministerului Administra?iei ?i Internelor pentru buna organizare ?i desf??urare a procesului electoral din lunile noiembrie-decembrie, Ministerul Administra?iei ?i Internelor demareaz? o campanie de informare ?i con?tientizare a cet??enilor împotriva fraudelor electorale.
Acest demers are în vedere atât situa?ia efectiv? înregistrat? de c?tre Inspectoratul General al Poli?iei Române la procesele electorale anterioare cât ?i o anumit? percep?ie public? între?inut? de unii politicieni privind posibilitatea fraud?rii alegerilor cu sprijinul Ministerului Administra?iei ?i Internelor. Campania este derulata începând cu data de 23 octombrie 2009, odat? cu începerea campaniei electorale ?i se va termina în ziua turului al doilea al alegerilor, respectiv în data de 6 decembrie 2009.
Campania de responsabilizare a cet??enilor împotriva fraudelor electorale are mesajul „VOTUL ILEGAL ÎNSEAMN? ÎNCHISOARE!”.

26.10.2009. 12:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password