Vosganian: Vom face o lege pentru redeschiderea minelor rentabile

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat la Money.tv c? va promova legea care s? faciliteze redeschiderea minelor rentabile.
“In România nu exist? o lege pentru redeschiderea unei mine. Am f?cut un grup interministerial ?i o s? depunem ini?iativa legislativ? la Parlament pentru redeschiderea minelor”, a spus Varujan Vosganian.
Noua legisla?ie va avea în vedere promovarea investi?iilor private în zonele cu poten?ial minier nevalorificat în întregime, care pot contribuzi la dezvoltarea socio-economic? a localit??ilor respective.
Una dintre m?surile pentru reducerea gradual? a rolului statului în activit??ile miniere de explorare ?i exploatare minier? poate fi reanalizarea ?i promovarea actelor normative pentru atragerea în circuitul economic a unor perimetre de cercetare/exploatare în prezent blocate în procesul de aprobare la diferite nivele guvernamentale.
Pentru ca acest demers sa poata fi pus in practica, se impune reanalizarea ?i implementarea unui cadru de reglementare previzibil, care s? sporeasc? atractivitatea pentru poten?ialii investitori priva?i în sectorul minier. „Sunt companii care s-au împotmolit în solu?ii politicianiste. Cum e cazul Cuprumin. Este în zona litigioas?. Nimeni nu cump?r? ac?iuni la o companie pe care apoi le poate pierde. ?i aici trebuie s? g?sim solu?ii, pentru c? exist? interes pentru preluarea Cuprumin”, a explicat ministrul Economiei.
Vosganian a declarat c? s?pt?mâna viitoare, va fi depus memorandumul prin care se solicit? mandat pentru a demara negocierile pentru începerea produc?iei la Cuprumin. Termenul pentru desemnarea investitorului este 31 mai

07.02.2013. 22:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password