Viorel Temelescu, băgat în scandalaruri nemeritate, dar coordonate?


Presa local? a anun?at c? Viorel Temelescu ?i Dumitra Temelescu (Dorina) trebuie s? fac? partajul bunurilor comune, pentru c? fostul ?ef de la Pandurii are ceva datorii c?tre stat. Mai exact, cineva „bine inten?ionat“ de la fisc a aruncat presei o informa?ie prin care a c?utat s?-l murd?reasc? pe Viorel Temelescu ?i s? scoat? a iveal? c? inginerul miner cu diplom? ob?inut? pe vremea când al?ii nici nu îndr?zneau s? se uite c?tre facult??i a divor?at.

Pentru c? un divor? nu este un cap?t de lume ?i este de preferat unei c?snicii murdare, „persoanele bine inten?ionate“ au aruncat pe pia?? informa?ia cu partajul obligatoriu pentru ca, vezi Doamne, Temelescu s? poat? fi executat pentru o datorie. Acesta a fost unul dintre ac?ionarii unei firme ce se ocupa de vânzarea unei m?rci de echipament sportiv, iar firma în cauz? este datoare la bugetul de stat pentru contribu?ii la asigur?rile salaria?ilor enorma sum? de … 160 de lei. Cel care a vrut batjocorirea lui Temelescu a reu?it acest lucru, pentru c? ziaristul ce a prezentat subiectul (suntem convin?i c? f?r? rea inten?ie) a spus c? Viorel Temelescu este ?omer, situa?ie total neadev?rat?.

Fostul boss de la Pandurii este pensionar cu acte în regul?, prime?te (conform surselor noastre) circa 3.400 de lei lunar, DECI AVEA DE UNDE PL?TI O AM?RÂT? DE DATORIE DE 160 DE LEI. Tot t?mb?l?ul poate fi creat de persoane interesate „s? a?eze apele“ în a?a fel încât Temelescu s? r?mân? s?rac lipit p?mântului în cazul în care va fi condamnat într-un dosar în care este cercetat ?i Marin Condescu. Dup? cum se vede „b?ie?ii de?tep?i“ preg?tesc deja terenul pentru a reu?i înfundarea definitiv? a celor doi lideri de sindicat.

R.M.

25.04.2014. 23:20


Alina 29.04.2014. 07:37

Alina 29.04.2014. 07:35

m?ria 28.04.2014. 10:16

olguta 27.04.2014. 13:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password