Viorel Duru a inspectat stadionul „Municipal”

Viorel Duru a inspectat stadionul „Municipal”La începutul s?pt?mânii, Prim?ria Târgu Jiu a demarat lucr?rile de modernizare a stadionului „Municipal”. Pentru noul sezon, care va începe luna viitoare, stadionul din Târgu Jiu mai are nevoie de mai multe lucr?ri, care îns? trebuie finalizate obligatoriu pân? la debutul noului sezon.

Directorul tehnic al Prim?riei Târgu Jiu, Marius Ionescu, a precizat pentru site-ul oficial al clubului c? s-au demarat mai întâi lucr?rile la sistemele de monitorizare a spectatorilor fiind amenajat un centru de comand? pe locul fostei tabele a stadionului: „Au început lucr?rile la punctul de comand? iar în urm?toarele dou? s?pt?mâni va avea loc ?i licita?ia pentru cele dou? sisteme ca de comand?.

În urm?toarele dou? s?pt?mâni va avea loc ?i licita?ia pentru cele dou? sisteme care vor costa în jur de 300 de milioane lei”, a spus acesta. În ceea ce prive?te sistemele de monitorizare, directorul tehnic al prim?riei a explicat c? vor fi în num?r de trei incluzând aici ?i noile bilete de acces, ?i sistemul de num?rare a spectatorilor dar ?i camerele de supraveghere: „Vom realiza trei sisteme de monitorizare. Primul sistem de monitorizare va fi prin modul de vânzare a biletelor. Pe fiecare bilet va figura num?rul rândului ?i al locului, iar pe fiecare abonament va fi pus? fotografia persoanei ?i CNP-ul.

Al doilea sistem de control acces va fi cel de num?rare a persoanelor care intr? pe stadion astfel încât în orice moment s? se ?tie câ?i spectatori se afl? pe Municipal. Trei, sistemul de înregistrare ?i monitorizare video care va fi amplasat în vechea tabel? de marcaj”. Tot în cadrul acestor lucr?ri, clubul Pandurii Târgu Jiu va amenaja dou? grupuri sanitare, în stânga ?i dreapta tribunei oficiale. Mar?i, stadionul „Municipal” a fost inspectat de o comisie, din care a f?cut parte ?i Viorel Duru, care a urm?rit stadiul lucr?rilor care mai sunt de efectuat pân? la debutul noului sezon. De?i gorjenii nu au probleme, comisia va mai face o vizit? la stadion pân? la începutul sezonului, pentru inspec?ia final?.

Radu Andrei

11.06.2008. 07:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password