Vili Pasăre pleacă de la PNG


Pre?edintele Partidului Noua Genera?ie Cre?tin-Democrat(PNG-CD), Filiala Gorj, va p?r?si de luna viitoare forma?iunea politic? condus? de patronul Stelei, Gigi Becali. Hot?rârea a fost luat? de primarul comunei Dragote?ti, imediat dup? ce ?eful partidului a solicitat reorganizarea unora dintre organiza?ii ?i a l?sat filialele f?r? sediile în care func?ionau.

Pas?re a avut grij? s? îi comunice decizia sa lui nea’Gigi, cum îl alint? apropia?ii pe latifundiarului din Pipera, spunându-i c? vrea s? p?r?seasc? forma?iunea politic? ?i s? se înscrie la un alt partid. ,,I-am spus lui Gigi Becali la ultima ?edin?? c? plec din partid dar ?i c? acela?i pas îl vor face ?i primarii PNG din Arcani, Ione?ti ?i Tele?ti. Oricum e sigur!

De la 1 ianuarie plec”, a precizat Vili Pas?re. Acesta a fost nemul?umit de lipsa de sprijin financiar dar ?i politic pe care l-a primit atât la locale cât ?i la parlamentare. ,,Noi am ob?inut rezultate peste media înregistrat? pe ?ar?. Am avut 4900 de voturi de?i am ?tiut de la început c? nu avem ?anse”, a declarat pre?edintele PNG-CD Gorj.

Momentan organiza?ia de la Gorj de?ine conducerea a patru prim?rii din jude?, Dragote?ti, Tele?ti, Arcani ?i Ione?ti dar al?turi de primari mai are ?i doi viceprimari. Nu se ?tie dac? ?i ace?tia din urm? vor urma exemplul lui Pas?re ?i a edililor locali, de a p?r?si partidul ?i a se înscrie în alt? forma?iune politic?. ,,Nu ?tiu dac? ?i cei doi viceprimari, ori al?i membrii vor pleca cu noi.

Nu ?tiu înc? nici m?car la ce partid plec?m pentru c? înc? nu am luat o hot?râre în acest sens”, a declarat ?eful PNG Gorj. Partidul spre care se va îndrepta Vili ?i cei trei primari va fi, cu siguran??, PSD-ul deoarece primarul a spus c? localitatea sa are nevoie ?i de sprijin ?i de fonduri care s? fie direc?ionate. Ar putea alege ?i PD-L-ul de?i nu exist? o apropiere între liderul PNG ?i Ionel Man?og.

PNG-ul, l?sat de izbeli?te
Organiza?ia jude?ean? a PNG-CD Gorj num?r?, în prezent, peste 12 000 de membrii cu acte în regul?. Pân? la venirea lui Nicolae Mischie, în rândurile acestei forma?iuni politice, organiza?ia num?ra 8760 de membrii dar ,,baronul” a completat lista de adeziuni cu peste 3000 de noi membrii.

Adev?ra?ii penegi?ti sunt îns? cei care au votat cu candida?ii acestui partid, adic? cele 4900 de gorjeni. Organiza?ia de?ine al?turi de cei patru primari ?i cei doi viceprimari ?i 42 de consilieri locali. Potrivit unui comunicat al PNG-CD Gorj, toate cele 70 de organiza?ii jude?ene au intrat în reorganizare. ,,Urmare a rezultatelor nesatisf?c?toare de la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, din 10 decembrie 2008 filiala Gorj a PNG-CD a intrat în reorganizare”, se arat? în acest comunicat de pres?.

De asemenea, li se va retrage sprijinul politic celor care nu s-au implicat în campania electoral? de la ,,parlamentare” sau care au fost tr?d?tori, dovad? fiind rezultatele ob?inute în fiecare localitate.

A.S.

24.12.2008. 19:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password