Videanu:“Un proces amplu de restructurare a început în zona producţiei de energie, aceasta fiind considerată una “sensibilă”.

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a declarat, joi,25 martie, într-o conferin?? de pres? sus?inut? la Abrud, c? ministerul pe care îl conduce a realizat procesul de restructurare, iar la nivelul companiilor na?ionale aceast? restructurare este continu? pentru ca ele s? fie viabile.
Videanu a spus c?, la nivelul Ministerului Economiei, a fost realizat? restructurarea, astfel încât chiar dac? institu?ia s-a comasat cu Ministerul pentru IMM-uri, prin preluarea a 896 de oameni, în prezent num?rul total al angaja?ilor ministerului este de pân? la 750.
“N-a trebuit s? a?tept decizia primului-ministru, a fost obliga?ia mea de viabilizare a unor zone sensibile”, a spus Videanu. El a ad?ugat c? Ministerul Economiei ?i-a îndeplinit în avans obliga?iile ?i angajamentele asumate potrivit Ordonan?ei 116, iar un proces amplu de restructurare a început în zona produc?iei de energie, aceasta fiind considerat? una “sensibil?”.
Videanu a dat exemplul Companiei Na?ionale a Huilei ?i al Termoelectrica, precizând c? o restructurare a acestor companii este absolut necesar? pentru c? nu î?i dore?te ca în aceste companii energetice s? existe zone neperformante.
“Avem nevoie de dou? companii energetice puternice, pentru c? strategia energetic? a României, la care lucr?m în momentul de fa??, nu vizeaz? numai grani?ele na?ionale, ne raport?m la pia?a unic?, la pia?a Uniunii Eruopene, ?i strategia pe care o avem este gândit? în context regional, european. De aceea, cele dou? companii vor trebui s? asigure pe de-o parte securitatea energetic? a României, dar ?i un rol de stabilitate din punct de vedere energetic în aceast? zon? a Europei”, a spus Videanu.
Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a vizitat, joi, jude?ul Alba, unde a mers la Ro?ia Montan? ?i la Abrud, aici întâlnindu-se cu reprezentan?ii companiei Cuprumin ?i ai sindicatelor din minerit. (mediafax.ro)

28.03.2010. 13:36


0766807607 16.04.2010. 17:07

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password