Videanu şi Condescu – blat pentru dezbinarea minerilor


Condescu ?i Videanu au semnat un blat, un pact ocult care face troc cu p?strarea unor privilegii ?i blocarea restructur?rii în companii de stat din minerit ?i energie în schimbul bloc?rii ac?iunilor de protest ale sindicatelor. Cei doi, care formeaz? de mult timp o monstruoas? coali?ie, arat? prin “secretul” lor c? tr?darea a devenit în România un instrument de conducere.

Citeste continuarea in JURNALUL.

26.05.2010. 09:12


0766807607 04.06.2010. 09:24

Echipa PDL-ist? d? girul angaj?rilor

Orice decizie de angajare ce poart? antetul CE Turceni este semnat? de c?tre oamenii din partidul lui Ionel Man?og, supranumit „pre?edintele din umbr? al PD-L”. Altfel spus, nici o angajare nu are loc dac? nu poart? semn?tura directorului Octavian Graure, a directorului de resurse umane, Corneliu Gârjoab?, dar ?i a economistei Ioana P?nescu. În rândul încadra?ilor în munc? se afl? ?i Lucian ?tefan Leu care, dup? ce a dat concurs în luna aprilie, a fost încadrat începând din luna mai ca inginer în cadrul „Direc?iei Energie, Departament Produc?ie, Sec?ia Concasare”.

Noul salariat nu este îns? un oarecare, inginerul angajat pe perioad? nedeterminat?, adic? putând s? ias? la pensie din CE Turceni, dac? nu se alege praful de acest complex, este nimeni altul decât copilul lui Ionel Leu, unul dintre mul?ii directori ai CE Turceni. De asemenea, o alt? angajare f?cut? în perioada crizei este cea a Mariei Cristina M?ce?eanu care, de luna trecut?, lucreaz? în cadrul „Compartimentului, Serviciul Disciplin? Contractual?” pe post de consilier juridic.

Cumnat? de sindicalist, angajat? buc?t?reas?

Totodat?, pentru c? la CE Turceni se m?nânc? mult ?i se organizeaz? des diferite mese pentru diferite personaje, cei de la CE Turceni au luat decizia de a angaja un nou buc?tar. Chiar dac? sunt mul?i buc?tari preg?ti?i, la acest complex energetic nu a fost desemnat câ?tig?tor un buc?tar din mul?ime, ci doar Corina Verginia Iovan. Cumnat? a liderului Sindicatului „Energia”, Eugen Iovan, noua buc?t?reas? va pune mirodeniile în ciorbe pentru o perioad? nedeterminat?, avându-?i locul de munc? în buc?t?ria din cadrul „Departamentului Transport ?i Servicii, Serviciul Administrativ, Forma?ia Cantine Cazare”.

În acela?i timp, de la sfâr?itul lunii trecute, a fost încadrat la CE Turceni, pe perioad? determinat?, ?i Cosmin Gheorghe Dobri?eanu pe post de inginer debutant la „Serviciul Protec?ia Mediului”. Fire?te, la o institu?ie de a?a anvergur? era necesar un nou conduc?tor auto. A?a se face c? în timp ce un alt salariat pleca acas? concediat, pe aceea?i poart? a CE Turceni intra angajat pentru o perioad? nedeterminat? Florentin R?doiu, noul ?ofer de autosanitar? de la „Departamentul Transport ?i Servicii, Sec?ia Servicii, Forma?ia Exploatare Mijloace Auto”.

Fostul primar de Turburea, încadrat definitiv

Cine credea c? fostul primar al comunei Turburea, Teodor Iloiu, va muri de foame, s-a în?elat. Dup? ce s-a lep?dat de PSD ?i a îmbr?cat haina portocalie, ex-edilul ?ef a fost recompensat cu un post în cadrul Complexului Energetic Turceni. Speriat c? o eventual? schimbare a guvern?rii l-ar putea trimite acas?, Iloiu a mers la un nou concurs, organizat bineîn?eles la complex, devenind astfel inginer în cadrul „Departamentului Comercial, Biroul Valorific?ri”, pentru o perioad? ve?nic? de-acum înainte. La final trebuie spus c? acestea sunt câteva din deciziile pe care directorul general al CE Turceni, Octavian Graure, le-a semnat acum câteva zile prin care dispunea angajarea unor noi oameni, simultan cu ?omajul tehnic ?i concedierea altora.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password