Videanu inaugurează şlamul dens la Rovinari

Vineri, 20 august 2010, la Complexul Energetic Rovinari va avea loc ceremonia punerii in functiune a instalatiei de transport ?i depozitare a zgurii ?i a cenu?ii în sistem de ?lam dens. Investi?ia de peste 150 milioane lei a
fost realizat? în conformitate cu cerin?ele europene de mediu ?i reprezint? o
necesitate pentru ca Termocentrala Rovinari s? poat? func?iona ?i în anii urm?tori.

Totodat?, cu aceast? ocazie va avea loc si predarea, de catre ARDDZI, a
?antierului pentru modernizarea ?i reabilitarea ?oselei de centur? a Ora?ului
Rovinari. Investi?ia, în valoarea total? de 1 625 455 lei, este realizat? de c?tre
ARDDZI cu fonduri nerambursabile ob?inute de la Banca Mondial?, contribu?ia
comunit??ii locale fiind de 10%.

La evenimente particip? ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,
Adriean Videanu, conducerea CE Rovinari, ARDDZI , oficialit??i locale.
In marja vizitei la Complexul Energetic Rovinari, ministrul Economiei, Comertului si
Mediului de Afaceri se va întâlni la Tg Jiu cu conducerea SNLO, întâlnire urmat? de
o conferin?? de pres?.
(Biroul de presa al MECMA)

18.08.2010. 10:54


Costel H 07.09.2010. 08:02

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password