Victorie la debut

LN Handbal Masculin / Energia Pandurii – CSM Oradea 29-29 (11-10)

Energia Pandurii a debutat în noul sezon al Ligii Na?ionale de handbal masculin cu o victorie la nou? goluri diferen??, scor 29-20 (11-10) în fa?a echipei CSM Oradea. De?i s-au impus în partea a doua, gorjenii nu au ar?tat tocmai jocul a?teptat de tehncianul Sorin Toacsen.

A?a cum acesta a precizat cu câteva zile înainte de joc, nu to?i juc?torii pot evolua la un poten?ial mare. Prima repriz? a fost una slab?, în care Energia a ar?tat c? nu este pus? la punct din toate punctele de vedere. Tracul de început s-a resim?it din plin, îns? gre?elile din prima parte au fost reglate în partea a doua. Garnitura de start pentru acest joc a fost: Toacsen, Apolzan, Mazilu, Murtaza, Mrakic, Popescu ?i Florea. Pe parcurs, tehnicianul Sorin Toacsen a introdus mai mul?i juc?tori, pentru a schimba ceva în jocul echipei sale.

Prima repriz? a fost una foarte echilibrat?, cu multe gre?eli de ambele p?r?i. De?i spuneau c? Oradea este cel mai accesibil adversar pentru debut, gorjenii au avut via?? grea în prima parte. Dup? ce au condus la diferen?e foarte mici, de maxim trei goluri, gorjenii s-au v?zut condu?i în minutul 15, când oaspe?i au profitat de lipsa de concentrare a gorjenilor atât în atac cât ?i ap?rare ?i au preluat conducerea la dou? goluri, scor 5-7. Atent îndruma?i din poart? de Toacsen, handbali?ti Energiei au reu?it s? revin?, intrând la cabine cu un avantaj de un singur gol, scor 11-10. În partea a doua, de la cabine a ie?it o alt? echip?, mult mai concentrat? ?i mai dornic? de victorie. Practic, gorjenii au ar?tat ca o alt? echip?, având momente bune de joc. Energia a condus în permanen??, pân? la final reu?ind s? se distan?eze la nou? goluri, scor 29-20.

Toacsen mul?umit de repriza a doua

Aceast? victorie le d? gorjenilor un moral bun pentru partida urm?toare, una foarte dificil?, la Re?i?a. Chiar dac? adversara are prima ?ans?, fiind o echip? mult mai bine cotat?, Energia sper? s? ob?in? un rezultat pozitiv, pentru ca la final s? î?i îndeplineasc? obiectivul, clasarea în primele ?ase locuri: “A fost primul meci, tracul de început ?i de o parte ?i de alta, dar sunt mul?umit de b?ie?ii mei.

Probabil, din prea mult? dorin?? ?i prea mult? d?ruire, au f?cut unele gre?eli la început, dar le-am reglat din mers ?i totul a ie?it bine. Am transpirat mai mult ca niciodat? la acest joc, este bun? ?i transpira?ia deoarece înseamn? c? te-ai d?ruit pentru echip?. Cred c? to?i juc?torii au transpirat la acest joc ?i le mul?umesc c? au în?eles c? orice meci conteaz?. Dac? la sfâr?it vom fi pe locul ?ase înseamn? c? am îndeplinit obiectivul”, a spus acesta. Antrenorul-juc?tor al Energiei a surpins în mod pl?cut, acesta având o evolu?ie foarte bun? în poart?.

De?i a spus c? are în lot doi portari foarte buni, Toacsen simte c? înc? nu a venit timpul s? se retrag?, de aceea s-a decis s? joace ?i a facut-o bine, dând siguran?? juc?torilor s?i. De?i au învins pe Oradea, Toacsen le cere elevilor s?i s? r?mân? concentra?i ?i s? se d?ruiasc? exemplar la fiecare meci, mai ales la Re?i?a: “Am ob?inut o victorie, dar nu r?zboiul. Mai avem înc? 25 de b?t?lii. O echip? care se respect?, î?i respect? adversarul pe tabel?. Dac? vom face un joc bun la Re?i?a, putem ob?ine un rezultat bun. Va fi greu, dar Energia nu mai este o echip? care s? se întoarc? cu jum?t??i de m?sur?. Vom merge la Re?i?a s? ne lupt?m pentru cele dou? puncte, s? vedem dac? ?i reu?im. Energia, la ora aceasta, trebuie s? fie o echip? cu preten?ii în Liga Na?ional?. Sunt mul?umit de joc, Energia trebuie s? dea 28-30 de goluri pe meci”, a precizat Toacsen .Pe timpul partidei, so?ia antrenorului a avut mult de munc?, aceasta luându-?i noti?e chiar într-un tabel cu lotul de juc?tori înmânat chiar de so?ul ei înainte de joc. Aceasta a completat fiecare realizare a celor care jucau în teren, atât pe faza de atac, cât ?i pe cea de ap?rare: “„So?ia mea ?tie handbal, probabil destul, ca s? m? poat? ajuta în momentele grele, atât în familie cât ?i la sal?. Are ?i ea ochiul format”, a încheiat acesta.

Radu ANDREI

09.09.2008. 19:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password