Valorile Europene promovate la Motru

Consiliul Na?ional al Elevilor a lansat o competi?ie na?ional? pe echipe dedicat? elevilor de liceu în care ace?tia trebuie s? realizeze o campanie de promovare a valorilor europene. Echipajele câ?tig?toare vor primi ca premiu o excursie la sediul Parlamentului European de la Bruxelles. În competi?ie s-au înscris 25 de echipe formate din câte 3 elevi.
Printre acestea se num?r? ?i “EuroVizionarii” de la Colegiul Na?ional “George Co?buc” din Motru. Echipa este format? din Andrei R?zvan B?leanu (Vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean al Elevilor), Iulia Adelina Giurc?u ?i Andreea-Florina Lungulescu.

“Ne-am propus s? atragem aten?ia asupra Uniunii Europene ?i a valorilor ce reprezint? aceast? comunitate. Aderarea la Uniunea European? reprezint? un moment important în istoria României ?i cu siguran?? este util ca lumea s? ?tie cu adev?rat principiile ei de func?ionare. Campania noastr? se desf??oar? în perioada 3-13 mai. Avem numeroase activit??i în cadrul Colegiului Na?ional > din Motru, dar în acela?i timp ne dedic?m timp ?i comunit??ii locale. Pentru colegii no?tri am preg?tit diverse dezbateri ?i concursuri care cu siguran?? o s? le plac?. Cea mai interesant? parte este cea cu elevii claselor primare. Pentru ei trebuie s? fim cât mai creativi ?i încerc?m s? îmbin?m jocul cu înv???tura. Mai mult, am început sa realiz?m diverse clipuri video inedite prin care vom promova intr-un mod foarte atractiv proiectul nostru. Având în vedere r?spunsurile pe care le-am primit din partea colegilor no?tri în primele zile ale campaniei, suntem siguri c? proiectul va fi reu?it. V? invit?m s? fi?i al?turi de noi ?i s? ne urm?ri?i campania pe blogul echipei: eurovizionarii.blogspot.com” a declarat Andrei R?zvan B?leanu.

07.05.2012. 13:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password