Vaccinul anti-HPV este sigur şi eficient

Bucure?ti, 21 septembrie 2009. Cele mai importante autorit??i interna?ionale din domeniul medical, FDA (Agen?ia Na?ional? a Medicamentului) ?i CDC (Centrul pentru preven?ia ?i controlul bolilor) au anun?at, printr-un comunicat de pres? comun, c? vaccinul anti-HPV este eficient ?i sigur. Potrivit celor dou? autorit??i de referin??, beneficiile vacinului anti-HPV continu? s? fie mai mari decât riscurile.

La nivel mondial, se manifest? o preocupare permanent? atât a medicilor, a p?rin?ilor dar ?i a autorit??ilor pentru prevenirea cancerului de col uterin printr-o metod? sigur? ?i eficient?. Ca urmare, de-a lungul timpului, c?tre autorit??ile na?ionale au fost îndreptate o serie de întreb?ri referitoare la siguran?a administr?rii vaccinului anti-HPV.

Autorit??ile americane, FDA (Agen?ia Na?ional? a Medicamentului) ?i CDC (Centrul pentru preven?ia ?i controlul bolilor) au preluat toate aceste îngrijor?ri ?i au monitorizat în profunzime profilul de siguran?? al acestui vaccin. Rezultatul oficial al cercet?rilor, evalu?rilor ?i investiga?iilor celor dou? institu?ii a fost exprimat printr-o declara?ie oficial? publicat? în data de 20 septembrie ?i în care anun?au siguran?a ?i eficien?a vaccinului anti-HPV.

CDC nu ?i-a schimbat recomand?rile pentru utilizarea vaccinului anti-HPV iar FDA nu a facut nicio schimbare a prospectului care recomand? modul de folosire a vaccinului. Mai mult, FDA, institu?ia abilitat? s? fac? verific?ri de rutin? ale informa?iei de produc?ie, nu a identificat nicio problem? care ar putea afecta siguran?a, puritatea ?i eficien?a produsului.

Urmând recomand?rile OMS ?i ale Centrului European pentru Prevenirea ?i Controlul Bolilor, care sus?in vaccinarea anti HPV pentru preven?ia cancerului de col uterin, Ministerul S?n?t??ii a lansat în mod oficial campania de prevenire a cancerului de col uterin pe 14 iunie a.c.

Campania este gestionat? de c?tre Centrul Na?ional de Informare pentru prevenirea cancerului de col uterin, o entitate special? care asigur? coordonarea ?i permanenta comunic?rii cu publicul ?int? ?i cu presa. Acest centru func?ioneaz? ca ?i sediu în cadrul Institutului Na?ional de S?n?tate Public? Bucure?ti, dispune de o linie telefonic? gratuit?: 0-800-800-008 la care r?spund operatori special trainui?i.

Obiectivul actual de comunicare al campaniei îl constituie informarea eficient? ?i corect? a unei mase cât mai mari din popula?ia interesat?. Site-ul campaniei: www.informareHPV.ro, special creat este dedicat tuturor persoanelor interesate de acest subiect, are o sec?iune de întreb?ri ?i r?spunsuri care este foarte accesat?. Speciali?tii de la centru dau r?spunsuri prompte, avizate ?i corecte astfel încât prin toate canalele de comunicare, la sfâr?itul campaniei, s? existe cât mai mul?i parteneri activi de dialog, în m?sur? s? ia o decizie informat? în ceea ce prive?te vaccinarea feti?elor în cadrul programului na?ional de vaccinare.

Campania de informare este structurat?, în dou? etape: în prima etap?, în perioada iunie-iulie, au avut loc deja întâlniri ?i activit??i de informare cu medicii epidemiologi, medicii de familie ?i personalul medical ?colar

. În a doua etap?, în lunile septembrie-octombrie, se vor realiza întâlniri cu inspectorii ?colari ?i ulterior cu dirigin?ii claselor în care se reg?sesc fetele cu vârsta eligibil? pentru vaccinare. Tot în aceast? etap?, p?rin?ii vor discuta la ?coala cu dirigin?ii ?i profesorii despre infec?ia cu HPV ?i despre vaccinare.

Campania de informare se va finaliza în luna octombrie, atunci va fi evaluat? printr-un sondaj, realizat dup? toate regulile statistice ?i de s?n?tate public?. Numai dup? aceast? evaluare ?i în func?ie de rezultatele evalu?rii se va lua decizia de a continua sau nu programul de vaccinare.

Centrul Na?ional de Informare pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin
contact@informareHPV.ro; Linie telefonica gratuita: 0-800-800-008
www.informareHPV.ro

22.09.2009. 20:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password