Va face „tămbălău“ dacă va fi schimbat din funcţie

Schimb?rile pe care le vor face liberalii la nivelul institu?iilor din Gorj, sunt subiectele des dezb?tute de presa local?, în ultimele s?pt?mâni. Inspectoratul ?colar Jude?ean (ISJ), condus de democratul Liviu Andrei, pare s? fie una dintre institu?iile în care schimb?rile la nivelul conducerii vor avea loc în aproximativ o lun? de zile. ?eful PNL Gorj, Dan Ilie Morega, admite c? actualii inspectori vor fi înlocui?i, îns? nu a dorit s? dea numele celor care le vor lua locul: „Deocamdat? nu putem vorbi despre înlocuiri…Este o perioad? destul de grea, e nebunia cu examenele de bacalaureat. Exclus s? ne gânduim la schimb?ri, cel pu?in pentru o lun? de acum înainte. Sunt mai multe persoane preg?tite pentru posturile pe care le acup? actualii inspectori, îns? nu le voi da publicit??ii, fiind prematur“, a declarat Morega.

„Voi merge pân?-n
pânzele albe!“
Actualul ?ef al ISJ Gorj, democratul Liviu Andrei este hot?rât s? conteste eventuala lui înlocuire. Acesta spune c? pentru schimbarea lui nu exist? motive, ?i ca atare, va reac?iona: „Voi contesta, voi merge pân?-n pânzele albe. ?i nu numai eu, ci toat? echipa. ?tiu c? se preg?te?te înlocuirea mea, dar acest lucru nu se poate face prea u?or.

Mai u?or ar fi s? se pun? un baraj pe Jiu, s? opreasc? Jiul, decât s? ne schimbe…. Au fost concursuri pe post, aici este vorba de o munc? de doi ani de zile, non-stop. Singura modalitatea prin care m? pot schimba, este s?-mi dea un calificativ de „nesatisf?c?tor“ ?i m-a? întreba în baza a ce? În plus, poate c? nu voi fi aici. Am concediu de luat ?i mai mult, am probleme de s?n?tate. S-ar putea s? fac o atreia opera?ie la rotul? ?i asta necesit? multe zile de concediu medical…Pe de alt? parte, contesta?ia poate s? se judece de la luni de zile, la ani, a?a c? e foarte greu s? schimbi o conducere care nu a f?cut decât s? munceasc?“, a spus Liviu Andrei.

M.C.H.

04.07.2007. 01:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password