UNSR/ Ample acțiuni de protest în toate centrele universitare, începând din 10 mai

În urma întâlnirii membrilor biroului executiv din 05.05.2010, Uniunea Na?ional? a Studen?ilor din România (UNSR), cea mai mare federa?ie ce reprezint? drepturile ?i interesele tuturor studen?ilor, a decis demararea unor ample ac?iuni de protest în toate centrele universitare, începând de luni, 10 mai 2010.

Ca urmare a refuzului ministrului Petru Funeriu de a semna protocolul cu federa?ia UNSR, în care erau stipulate clar revendic?rile reprezentan?ilor studen?ilor cu privire la tabere, burse, credite pentru studen?i, precum ?i modalit??ile de colaborare ?i comunicare cu federa?iile studen?e?ti, UNSR va picheta timp de o sapt?mân? în fa?a MECTS.

Conform declara?iei Pre?edintelui UNSR, Ion Poenaru, f?cut? în urma ultimei întâlniri cu ministrul Funeriu, din 16 martie a.c. “am decis suspendarea temorara a protestelor, pana saptamana viitoare, cand speram ca domnul ministru va semna protocolul cu lista propunerilor de revedendicari inaintata de UNSR. In cazul in care va refuza sa semneze documentul prin care se angajeaza in scris la promisiunile facute, vom reincepe pichetarile, de data aceasta in toata tara”. Având în vedere faptul c? de la utlima întâlnire oficial? a conducerii UNSR cu ministrul Funeriu, din 16 martire, a trecut mai bine de 50 de zile, UNSR consider? înc?lcate promisiunile reprezentan?ilor MECTS, pe baza c?rora fedra?ia a suspendat protestele din luna martie.

“Nu mai avem încredere în acest minister a c?rui conducere a adoptat binecunoscuta tactic? de a face promisiuni ?i demagogie politic?. Studen?ii, viitorul acestei ??ri, merit? în primul rând respect ?i sus?inere din partea MECTS, pe ei nu-i intereseaz? culisele unei politici murdare. Ministrul Funeriu a dovedit înc? o dat? c? minciuna este punctul forte al actualei conduceri a Ministerului Educa?iei, ?i prin urmare nicio în?elegere nu poate fi pecetluit? printr-o strangere de mân?, a?a cum se întâmpl? pe pia?a diamantelor – exemplul preferat al domnului Petru Daniel Funeriu”, a afirmat Ion Poenaru, pre?edinte UNSR.

Uniunea Na?ional? a Studen?ilor din România acuz? conducerea MECTS de lips? de comunicare fa?? de liderii studen?ilor, precum ?i desconsiderarea propunerilor de amendamente aduse de federa?iile studen?e?ti cu privire la proiectul Legii Educa?iei Na?ionale.

De asemenea, federa?ia critic? atitudinea ignorant? pe care ministerul a adoptat-o fa?? de interesul ?i implicarea partenerilor sociali în elaborarea unei legi coerente, care s? ofere solu?ii la problemele reale ale sistemului de înv???mânt.

Prin urmare, UNSR va demara începând de luni, 10 mai, mitinguri de amploare în 12 centre universitare: Craiova, Ia?i, Bac?u, Timi?oara, Re?i?a, Bra?ov, Gala?i, Petro?ani, Ploie?ti, Târgovi?te, Târgu Jiu ?i în Bucure?ti, zilnic între orele 13-14 în fa?a Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin care cere demisia ministrului Petru-Daniel Funeriu. Prin intermediul ac?iunilor de protest, federa?ia Uniunea Na?ional? a Studen?ilor din România acuz? conducerea MECTS de incapacitatea de a stabili o comunicare eficient? ?i fructuoas? cu partenerii sociali, de indiferen?a cu care trateaz? implicarea acestora în procesul educa?ional precum ?i de suveranitatea asumat? fa?? de legea Educa?iei Na?ionale.
Poenaru Ionut
Presedinte UNSR
Tel. 0766 556 994 / 0742 584 229

06.05.2010. 20:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password