UNPR Gorj/ Taxa de solidaritate

Conducerea UNPR Gorj consider? c? dezbaterea ?i aprobarea proiectului de lege ini?iat de UNPR privind taxa de solidaritate în aceast? sesiune extraordinar? a Parlamentului este imperativ? atât din punct de vedere economic, cât ?i social. Ini?iativa legislativ? a UNPR se bazeaz? pe dou? principii: în situa?ii excep?ionale trebuie luate m?suri excep?ionale, respectiv cei care au mult trebuie s? contribuie cu mai mult pentru ie?irea din criz?, iar cei care au pu?in, trebuie s? contribuie cu mai pu?in.
Impozitul de solidaritate propus de UNPR este o m?sur? care va aduce aproximativ 9 miliarde de euro în 3 ani de aplicare, bani care vor fi folosi?i pentru echilibrarea bugetului ?i pentru plata pensiilor.
Proiectul de lege al UNPR nu se refer? nici la averea global? – a?a cum propune legea ini?iat? de Mugurel Surup?ceanu, nici la cea ilegal dobândit? sau imposibil de justificat prin veniturile ob?inute, ci la averea afi?at?. Aceasta este reprezentat? de totalitatea bunurilor mobile ?i imobile dobândite de o persoan? fizic? privat? în mod legal ?i impozitate conform prevederilor prezentului cod fiscal, dar care dep??esc valoric suma de 450.000 de euro.
De la lansarea proiectului au existat numeroase declara?ii de sus?inere pentru aceast? ini?iativ? a UNPR: pensionari, salaria?i de la stat ?i din privat, persoane cu venituri mici ?i medii, economi?ti, societate civil?, oameni politici atât de la putere cât ?i din opozi?ie, în timp ce împotriva acesteia s-au declarat numai câ?iva oameni de afaceri cu averi extrem de mari.
UNPR Gorj consider? c?, în aceast? perioad?, românii au nevoie de solidaritate, iar politicienii trebuie s? fie primii care s? dea dovad? de unitate ?i de ac?iune comun? în interes na?ional.(biroul de presa)

24.08.2010. 14:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password