UNPR Gorj/Concluzile Școlii de Vară

Una dintre concluziile ?colii de Var? UNPR, desf??urat? la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, este aceea c? în România este nevoie de o perioad? de consens na?ional, pentru cel pu?in trei domenii, care s? fie respectat? de toate for?ele politice, timp de minim un an de zile.
Pre?edintele UNPR Gorj, Marius Vlaicu, care a fost prezent la lucr?rile ?colii de Var? UNPR, consider? c? un astfel de consens este imperios necesar la nivelul jude?ului, având în vedere specificul acestuia.
“În jude?ul Gorj este nevoie de un consens între partidele politice, aflate fie la Putere, fie în Opozi?ie, în vederea g?sirii a cel pu?in trei domenii de dezvoltare. Clasa politic? este, în prezent, foarte dezbinat?, lucru deloc benefic pentru ie?irea din criz?. În prezent, în România nu exist? nici m?car discu?ii pentru stabilirea unui proiect comun. Cred c? ar trebui ca politicienii români s? urmeze exemplul celor din alte state europene, care, printr-un astfel de consens politic, au reu?it s? ias? din recesiune”, consider? Marius Vlaicu, pre?edintele UNPR Gorj.
Prima edi?ie a ?colii de var? a Uniunii Na?ionale pentru Progresul României, cu tema “Interesul Na?ional – solu?ii, nu doctrine!”, s-a desf??urat în perioada 27-29 august 2010, la Mangalia.
Jude?ul Gorj a fost reprezentat de pre?edintele Organiza?iei Jude?ene a UNPR, Marius Vlaicu, vicepre?edintele Dorin Pârc?l?boiu, pre?edinta Organiza?iei Jude?ene de Femei – Emilia Pârvulescu, precum ?i de pre?edinta Organiza?iei de Tineret – Teodora Maria Peagu.

30.08.2010. 12:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password