UNPR Gorj/„Adoptarea programului guvernamental de sprijin pentru pensionari Coşul de solidaritate”

Memorandumul „Adoptarea programului guvernamental de sprijin pentru pensionari Co?ul de solidaritate” a fost aprobat Guvernul României în ?edin?a de miercuri, 27 iulie 2011, iar cadrul normativ necesar va fi elaborat ?i prezentat spre aprobare în Guvern în termen de maxim 21 de zile.
Uniunea Na?ional? pentru Progresul României a propus acest proiect prin care, începând cu toamna acestui an, to?i pensionarii din România vor putea achizi?iona câte un pachet cu alimente de baz? la pre? de produc?tor. Gabriel Oprea, presedintele executiv al UNPR, a aplicat cu succes în Bucuresti, un proiect asem?n?tor, în perioada în care a detinut functia de prefect al Capitalei; prin intermediul proiectului, pensionarii bucuresteni au beneficiat, de produse alimentare de baz?, la pret de producator.
Programul „Co?ul de solidaritate” va fi derulat de Guvernul României ?i implementat prin Consiliile Jude?ene ?i consiliile locale, procesul fiind monitorizat de Institu?ia Prefectului. Produsele vor fi achizi?ionate prin contracte încheiate la nivel na?ional, în urma unor licita?ii transparente, iar ambalarea ?i distribu?ia pachetelor se vor realiza prin institu?iile administra?iei publice locale.
Datorit? discount-ului acordat de produc?tori pentru contracte de asemenea propor?ii ?i datorit? absen?ei adaosurilor comerciale practicate de intermediari, pre?ul la care pensionarii vor putea achizi?iona alimente de baz? (f?in?, zah?r, ulei, m?lai, orez ?i altele) va fi considerabil mai mic decât pre?ul din magazine.
Presedintele UNPR Gorj, Marius Vlaicu, sustine reglementarea normativa cat mai rapida a „Co?ului de solidaritate” ca si m?sur? corect? ?i echitabil? din punct de vedere social, menit? s? duc? la cre?terea puterii de cump?rare în rândurile unei categorii extrem de vulnerabile, cea a pensionarilor, în condi?iile în care pensia medie în România este de 721 de lei, iar pentru cei care au lucrat în agricultur?, media este de doar 310 lei, iar calculele arat? c? peste 50% din consumul lunar al pensionarilor îl reprezint? produsele alimentare. Mai mult, acest proiect al UNPR este oportun din punct de vedere economic întrucât nu presupune niciun efort bugetar, prin aplicarea lui fiind sus?inuta dezvoltarea produc?iei interne, încurajarea competitivit??ii prin achizi?ii publice consistente ?i transparente, ?i poate avea ca efect crearea de noi locuri de munc?.
UNPR dore?te ca programul guvernamental „Co?ul de solidaritate” s? devin? func?ional din toamna acestui an ?i s? reprezinte un sprijin consistent pentru to?i pensionarii români. Proiectul UNPR “Co?ul de solidaritate” a avut înc? de la început sprijinul primului-ministru Emil Boc ?i al Coali?iei de guvernare.

28.07.2011. 11:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password