Universitatea fără Gorun, dar cu acelaşi şef

Cine a lipsit zilele acestea de pe meleagurile gorjene ?i a revenit ieri sau chiar azi acas? are ocazia s? afle c? Universitatea Constantin Brâncu?i nu mai este condus? de rectorul Adrian Gorun. Acesta ?i-a dat demisia din func?ie, sau trebuia s? ?i-o dea ieri, c? luni nu reu?ise, dar nu a?a oricum, ci dup? ce a fost ales în fruntea unui Consiliu Academic, Economic ?i Administrativ pe care UCB îl va avea de acum încolo pe post de parlament.

Gestul rectorului nu este o victorie a lui Dan Ilie Morega, anchetat ?i el, mai nou, în dosarul unei presupuse ?p?gi în care este coleg cu ministrul muncii Paul P?curaru. Liderul liberal spune c? nu are nimic de-a face cu decizia lui Gorun, de?i, cunosc?torii în domeniu sus?in c? lunea aceasta, rectorul ar fi fost demis de ministrul liberal al educa?iei, dac? nu ar fi renun?at la func?ie. Morega lupt? de mult timp pentru a-l îndep?rta pe Gorun din fruntea UCB, iar acum, dup? vizite ale Corpului de Control al Guvernului, dup? o anchet? deschis? de Parchet pe numele rectorului ?i dup? propriile gre?eli f?cute de acesta de când conduce Universitatea, a venit ?i momentul ca postul care genera incompatibilitatea s? devin? vacant.

Culmea este c? în hor?, al?turi de Morega, s-a b?gat ?i Nicolae Mischie, politicianul pe care mul?i îl credeau de domeniul trecutului, dar care are un ditamai dosarul despre cel pe care în 1997 l-a recomandat din partea PSD, de?i Gorun era ??r?nist, s? devin? inspector ?colar general. Cine ?tie ce car? Mischie prin diplomatul s?u atunci când pleac? de acas? spune c?, printre documente, se afl? inclusiv o cerere prin care tat?l lui Adrian Gorun cerea cu zeci de ani în urm? o garsonier? la fostul prim-secretar PCR al jude?ului pentru a locui în ea cu familia. Cererea respectiv? nu s-a p?strat probabil nici la Mischie acas? ?i nici în arhiva PCR, ci în alte locuri, mult mai secrete, semn c? la doborârea Gorunului de la UCB s-au implicat personaje cu interese mari, care lucreaz? extrem de meticulos ?i care îl caut? pe Adrian de la r?d?cini încoace.

Gigi Ciuncanu

10.10.2007. 06:23


miratul 10.10.2007. 14:36

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password