Unii încă nu au aflat că Petrescu nu mai e şef la PRM Gorj

Ilie Petrescu este c?utat în continuare la sediul PRM Gorj ca pre?edinte al filialei, de?i senatorul este plecat de luni bune la conservatori. Mai mul?i cet??eni au venit chiar în timpul conferin?ei de pres? sus?inute de noul ?ef interimar al PRM Gorj, Ion Fugaru, ?i au întrebat de „domnul senator”, men?ionând c? au treab? cu pre?edintele organiza?iei. Simpatizan?ii lui Petrescu au r?mas dezam?gi?i când au aflat c? senatorul a p?r?sit partidul lui Vadim Tudor înc? din var?. Oamenii aveau sperau la un ajutor financiar din partea lui Petrescu, ace?tia fiind nevoi?i s? se mul?umeasc? în cele din urm? cu o discu?ie purtat? cu Fugaru. Noul lider al PRM Gorj le-a ar?tat celor în cauz? sediul Partidului Conservator, spunându-le c? Petrescu s-a mutat de câteva luni „în capul blocului”, cele dou? partide având sediile relativ apropiate, la parterul aceluia?i bloc din Târgu Jiu.

Fugaru a declarat nu este deranjat de faptul c? exist? înc? persoane care nu ?tiu c? el este noul pre?edinte al PRM Gorj. Pentru a ar?ta c? între el ?i predecesorul în func?ie exist? diferen?e majore, acesta nu a ezitat s? vin? la sediul organiza?iei cu ma?ina personal? de teren, ma?in? care cost? câteva zeci de mii de euro. Fugaru are de mai mult timp gipul respectiv, Ilie Petrescu spunând, în schimb, c? el prefer? Loganul pe care îl are în dotare de la Parlament. Senatorul a men?ionat recent chiar c? nu e de acord ca la întâlnirile cu aleg?torii politicienii s? mearg? în mijlocul acestora cu gipuri de zeci de mii de euro, de?i în Alian?a PSD+PC exist? chiar ?i candida?i care sunt posesori ai unor astfel de ma?ini scumpe. G.C.

05.11.2008. 03:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password