Un tânăr din Târgu-Jiu îl poartă pe Brâncuși în suflet și pe trup prin întreaga lume


Operele lui Constantin Brâncu?i nu reprezint? doar o inestimabil? valoare cultural? a omenirii, ci ?i adev?rate icoane spirituale pentru unii dintre noi. Un tân?r gorjean, Alin Pup?zan, n?scut ?i crescut în Târgu-Jiu a ales s? îl poarte pe Brâncu?i în suflet ?i pe trup.

Tân?rul de 33 de ani a plecat în lumea larg? pentru a-?i realiza o via?? decent?, îns?, casa p?rinteasc?, locurile natale nu le poate uita. Stabilit în Bucure?ti, în prezent, Alin Pup?zan, tr?ie?te dup? muzica creat? de susurul Jiului ?i î?i g?se?te lini?tea gândindu-se la senin?tatea chipurilor buicilor s?i. Mun?ii gorjului îi dau putere, iar Brâncu?i o ideologie de via??.

Tân?rul nostru ?i-a tatuat pe bra? trei opere celebre ale lui Constantin Brâncu?i, o adev?rat? lec?ie de orgoliu gorjenesc. În vreme ce noi punem jeturile de ap? pe asemenea opere, un tân?r se mândre?te cu ele ?i nu s-a sfiit s? cheltuiasc? o c?ru?? de bani pentru „a le purta“ pe bra?. Alin Pup?zan a pl?tit 1.800 de lei artistului tattoo, Cornel Molea, care în dou? ?edin?e de câte ?ase ore a reu?it o îmbinare artistic? a trei opere brâncu?iene.

„Tatuajul a aparut dintr-o dorin?? mai veche, din adolescen??, de a fi diferit fa?? de ceilal?i. La un moment dat, apar ele, tatuajele cele care ne ajut? s? exprim?m tot ceea ce am vrea s? reu?im s? spunem prin cuvinte sau gesturi, dar, de cele mai multe ori vorbele zboar? în vânt, îns? imaginile r?mân întip?rite pe retin? ?i în suflete.

De la ideea tatuajului pân? la rezultatul final au trecut luni întregi în care m-am gândit la ceea ce m-ar reprezenta mai bine ca individ. Eu, un tân?r simplu, crescut într-o familie frumoas?, cu bunici supu?i tradi?iilor ?i spiritului românesc, plin de atâta filozofie ?i cu credin?? în Dumnezeu. Gorjean plecat din ora?ul natal, cu amintirea casei copil?riei, oamenilor ?i gândirii lor care m-au format ca individ. Acolo am fost fermecat întotdeauna de operele realizate cu des?vâr?ire divin? de c?tre Brâncu?i.

M-am reg?sit în cuvintele marelui geniu care spunea c? :„toate dilemele se rezolv? prin unificarea contrariilor”…dilemele ascunse, în fiecare dintre noi, care te sfâ?ie ?i uneori ne determin? s? fim nestatornici cu noi în?ine ?i cu ceilal?i. Am ales operele lui Brâncu?i, simbolul r?d?cinilor mele, încercând s? conturez cu ochii min?ii imaginea final? a ceea ce m? va reprezenta pentru tot restul vie?ii.

Am îmbinat minunat infinitul aspira?iilor mele c?tre perfec?iune, asemenea Coloanei care urc? spre cer, cu imprevizibilul captivant al c?l?toriei mele prin necunoscutul destinului meu asemeni trecerii pe sub Poart?, la al c?rei cap?t de alee te a?teapt? lini?tea ?i reg?sirea de la Masa T?cerii. Am a?ezat-o frumos pe Domni?oara Pogany cu mâinile unite, într-o rug?ciune etern? a frumosului ?i a binelui, pentru a-mi aminti mereu c? sufletul mamei mele care înal?? rugi c?tre cer m? vor ocroti ?i am pus la loc de mare cinste, aproape de inima mea, Muza, simbolul împlinirii în iubire.“, ni s-a dest?inuit tân?rul gorjean.

• Ric? M?CE?ANU

11.04.2014. 22:24


olguta 13.04.2014. 14:25

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password