Un război fratricid stă să izbucnească în CEO!

• Ciurel trimite juri?tii ?i sindicali?tii la lopat?, dar a dat func?ii c?ldu?e în TESA lui Ru?e? ?i Ro?ca • Ion C?linoiu a aprobat, tacit, eventualele disponibiliz?ri

Deciziile din ultimele luni luate de c?tre directoratul CEO provoac? o stare de spirit nu tocmai pozitiv? în rândul lucr?torilor acestei institu?ii. Ciurel spune c? m?surile anun?ate sunt neap?rat necesare pentru ca marea entitate industrial? s? supravie?uiasc?.

Minerii ?i energeticienii înjur? pe ascuns, fiindu-le team? s? î?i mai spun? durerile pe fa?? dup? ce au fost amenin?a?i cu pierderea locurilor de munc?. Colac peste pup?z?, pre?edintele Consiliului Jude?ean, Ion C?linoiu, a ap?rut la o televiziune local? ?i a dat de în?eles c? m?surile anun?ate de directoratul CEO sunt aprobate ?i de el.

• P?lma?ii f?cu?i pândari, TESA când se reorganizeaz??

Hot?rârea transform?rii a 600 de angaja?i CEO în agen?i de paz? este deja b?tut? în cuie. Mul?i dintre ace?tia sunt oameni care zeci de ani au îndurat frigul ?i ploaia „pentru a da ??rii cât mai mult c?rbune“, iar acum trebui s? accepte un salariu mult mai mic ?i func?ia de paznic pentru a nu muri de foame.

În acela?i timp se vorbe?te despre trecerea unor persoane din cadrul TESA direct în produc?ie, dar, pân? în prezent, nimic nu este concret. Ba, mai mult, PDL Gorj a acuzat conducerea CEO c? vorbe?te despre restructurare, dar a f?cut angaj?ri de juri?ti ?i economi?ti pe criterii politice.
Directorul de resurse umane, Ion R?u?, a declarat nu de mult c? din cele 2.300 de persoane ce compun TESA, o s? r?mân? doar 1.700 în cadrul „birocra?ilor“. S-a vorbit despre transferuri la serviciul de mentenan??, dar, concret, s-au defiin?at doar casieriile. „I-au luat din ni?te birouri ?i i-au mutat în altele, iar pe noi ne fac pândari. Le-au luat ?i calculatoare noi“, ne-a spus unul dintre cei care nu mai suport? „colegii care plimb? toat? ziua mapa ?i se joac? pe calculatoare“.

• Manevr? politic? ?i cu sindicali?tii

Conducerea CEO nu scap? din priviri sindicali?tii lui Marin Condescu ?i este foarte posibil ca mul?i dintre ace?tia s? ajung? în produc?ie. Lucr?torii s-au mutat c?tre alte sindicate, iar cum liderii de sindicat trebuiau s? aib? 500 de oameni „în spate“ pentru a de?ine func?ia de inspector social nu este exclus s? fie trimi?i la meseriile de baz?. În tot acest timp, de?i nu aveau sindicat, Ion Ru?e? ?i Nelu Ro?ca, fo?ti sindicali?ti de-ai lui Condescu au fost încadra?i ca ?i juri?ti în CEO, de?i al?ii sunt amenin?a?i cu trimiterea la lopat?.


• Aurel M?CE?ANU

25.04.2014. 23:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password