Un milion ce cereri de plată pentru nouă milioane hectare de pamant

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) a finalizat luni, 17 mai 2010, prima parte a campaniei de depunere a cererilor de plat? pentru schemele de sprijin pe suprafa??.

Astfel, în intervalul 1 martie – 17 mai 2010, au fost depuse 1.053.000 cereri de plat?, pentru o suprafa?? de 9 milioane hectare.

Potrivit datelor centralizate la nivelul APIA, cele mai multe cereri au fost depuse în jude?ele Dolj (56.839 cereri), Suceava (55.618 cereri), Olt (47.180 cereri) ?i Boto?ani (40.375 cereri). Totodat?, cele mai mari suprafe?e solicitate la plat? se reg?sesc în jude?ele Timi? (475.542 ha), Constan?a (466.308 ha) ?i Teleorman (410.232 ha).

Preciz?m c?, la nivel na?ional, peste 237.000 fermieri au depus cererea de plat? dup? completarea electronic? a declara?iei de suprafa??, pentru 5,2 milioane hectare, prin accesarea aplica?iei IPA online.
In judetul Gorj, pana la aceasta data, au depus cereri un numar de 23.913 fermieri pentru o suprafata de 94596,75 ha, din care un numar de 2.395 fermieri au depus cerere prin IPA Online pentru o suprafata de 22054,50 ha.
Fermierii mai pot solicita sprijinul pe suprafa??, dar pentru depunerea cererilor de plat? începând cu data de 18 mai se vor aplica penalit??i de 1% pentru fiecare zi lucr?toare de întârziere. Dup? data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admis? la calculul pl??ii pentru anul în curs.
Totodata, reamintim crescatorilor de ovine si/sau caprine ca , în perioada 28 aprilie – 31 mai 2010 pot solicita Plata Na?ional? Direct? Complementar? pentru sectorul zootehnie.
Pana la aceasta data, in judetul nostru au fost depuse un numar de 119 cereri pentru un efectiv de 31.022 capete ovine si un numar de 27 cereri pentru un efectiv de 1.530 capete caprine.

20.05.2010. 13:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password