Un jandarm gorjean la Turneul Internaţional de Judo

În perioada 05-08 aprilie a.c., jandarmul gorjean Paul Feroiu din cadrul Deta?amentului 1 Jandarmi Mobil – Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a participat la Turneul Interna?ional de Judo Veterani al for?elor armate ?i de ordine public?, desf??urat în Federa?ia Rus?.
Jandarmul gorjean a f?cut parte din delega?ia Ministerului Administra?iei ?i Internelor format? din cinci sportivi dintre care doi jandarmi, din Gorj respectiv Cluj.
Turneul Interna?ional de Judo Veterani, organizat de Uniunea Na?ional? de Judo Veterani din Federa?ia Rus?, a reunit reprezentan?i ai for?elor armate ?i de ordine public? din 14 ??ri ( Japonia, Croa?ia, Belarus, Ukraina, Ungaria, Lituania, Turcia, Fran?a, Austria, Italia, Germania, Slovacia, România) ?i reprezentan?i ai ??rii gazd? reuni?i în cadrul a cinci echipe.
Sportivii români care au reprezentat Ministerul Administra?iei ?i Internelor au participat în perioada turneului la un num?r de trei tururi, la diferite categorii de greutate, luptând cu echipele din Federa?ia Rus?, Croa?ia ?i Belarus iar la finalul competi?iei au fost aprecia?i pentru rezultatele ob?inute de c?tre pre?edintele Federa?iei Interna?ionale de Judo – Marius Vizer.

10.04.2012. 15:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password