UM Sadu scapă de datorii


Guvernul a decis anularea obliga?iilor fiscale datorate de 15 companii din industria de ap?rare care produc sau comercializeaz? armament, muni?ie ?i material de r?zboi, invocând inclusiv actualul context regional geopolitic care “impune înt?rirea capacit??ii de ap?rare” a României.

Anularea obliga?iilor fiscale a fost decis?, prin ordonan?? de urgen??, în ?edin?a de mar?i a Guvernului.
Pe lista companiilor ale c?ror datorii vor fi anulate a fost inclus? ?i Uzina Mecanic? Sadu.
Guvernul arat? în ordonan??, ob?inut? de MEDIAFAX, c? nu exist? surse de finan?are pentru stingerea acestor obliga?ii ?i c? este nevoie de anularea datoriilor, pentru a nu se ajunge în situa?ia în care companiile din industria de ap?rare s? intre în faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigur?rii capacit??ilor necesare protej?rii, “în timp real”, a intereselor esen?iale ?ia le siguran?ei na?ionale.

Pe lista companiilor ale c?ror datorii vor fi anulate au fost incluse Tohan Z?rne?ti, Carfil Bra?ov, Metrom Bra?ov, Uzina Mecanic? Cugir, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanic? Plopeni, Uzina Mecanic? Sadu, Uzina Mecanic? Mija, Uzina Automecanic? Moreni, Arsenal Re?i?a, Uzina Mecanic? Bucure?ti, Electromecanica Ploie?ti, Uzina de Produse Speciale Dragomire?ti, Pirochim Victoria, Fabrica de Pulberi F?g?ra?.

Guvernul sus?ine, în material, c? sunt vizate doar companiile de stat din industria de ap?rare care sunt de interes strategic ?i au o pondere semnificativ? în produc?ia de armament, muni?ie, blindate, fiind furnizori de baz? pentru For?ele Sistemului Na?ional de Ap?rare.

Pe aceste considerente, Executiv a decis anularea obliga?iilor fiscale, respectiv impozite, taxe, contribu?ii sociale obligatorii, ?i a accesoriilor administrate de ANAF ?i neachitate pân? în prezent, datorate de companiile din industria de ap?rare care produc sau comercializeaz? armament, muni?ie ?i material de r?zboi, inclusiv a datoriilor c?tre fondul de risc aferente împrumuturilor externe garantate de stat.

În acela?i timp, va fi oprit? de drept orice m?sur? de executare silit? pentru recuperarea datoriilor.
Ordonan?a mai prevede îns? c?, dac? societ??ile vor înregistra la finele fiec?rui an, în urm?torii cinci ani, obliga?ii neachitate la scaden?? de natura celor anulate, atunci datoriile vor fi repuse în sarcina acestora, iar accesoriile aferente vor fi recalculate.

La începutul ?edin?ei de mar?i a Guvernului, premierul Victor Ponta a declarat c? datoriile istorice ale industriei de ap?rare vor fi ?terse de Guvern, prin proceduri acceptate de c?tre Uniunea European?, pentru a salva locuri de munc? ?i a relansa un sector esen?ial pentru economia româneasc?, confirmând astfel informa?iile transmise recent de MEDIAFAX.

“Vreau, prin m?suri care ne sunt permise ?i de Uniunea European?, s? sprijinim industria de ap?rare din România, industrie care a fost, în ultimii ani, din p?cate, o zon? oropsit?, nimeni nu s-a mai preocupat de ea. Vreau nu doar s? salv?m locurile de munc?, s? redevenim competitivi, dar, prin ceea ce ne-a permis Uniunea European?, s? putem ?terge datorii istorice, pe care oricum nu o s? le poat? niciodat? pl?ti, ?i s? relans?m acest sector esen?ial pentru economia româneasc?”, a spus Ponta.

13.05.2014. 20:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password