UM Sadu rămâne înglodată în datorii


• Ponta î?i bate joc de am?râ?ii de la Sadu ?i de toat? România

• ?tergerea datoriei UM Sadu, valabil? doar pân? la sfâr?itul anului

Victor Ponta r?mâne p?c?liciul de serviciu al societ??ii române?ti. Printre multe p?c?leli aruncate ?i, culmea, înghi?ite de români se num?r? ?i cea a ?tergerii datoriilor Uzinelor Mecanice ce produc tehnic? militar? ?i muni?ie de r?zboi. Pân? la gogoa?a cu ?tergerea datoriilor,
Ponta d?dea asigur?ri popula?iei c? România nu va fi implicat? militar în niciun conflict, dar, în acela?i timp, asigura directorul Fabricii de Avioane din Craiova de noi comenzi venite pe fondul crizei din Ucraina.

P?c?liciul de serviciu, Victor Ponta, a reu?it, cu ajutorul slugilor sale s? p?c?leasc? o ?ar? întreag?, dar angaja?ii de la UM Sadu o s? simt? cel mai tare aceast? b?taie de joc. Premierul a anun?at c? se ?terg toate datoriile c?tre bugetul de stat a uzinelor de armament, iar dezinformarea a curs a?a de bine încât mul?i români vedeau deja rezolvarea unor probleme imposibile.

Conform declara?iei lui Ponta, UM Sadu sc?pa de o datorie de circa 2.000 de miliarde, lucru care ar fi fost extraordinar pentru oamenii care muncesc acolo. Problema este c? ?tergerea asta electoral? nu are nici o valoare f?r? ca uzina s? aib? de lucru ?i s? produc? bani. UM Sadu are o datorie de 20 de miliarde de lei vechi din 2006 pân? în prezent la bugetul local ?i nu este clar dac? va fi ?tears?, plus are de f?cut pl??i restenate la lumin?, gaze ?i tichete de mas?.

MINUNEA MINUNILOR VINE CHIAR ACUM… PONTA ?I-A B?TUT JOC, ÎNC? O DAT?, DE O ?AR? ÎNTREAG?! ÎN CONDI?IILE ÎN CARE, CA PRIN MINUNE, UM SADU SCAP? DE ABSOLUT TOATE DATORIILE ?I NU ARE SOLICIT?RI, AVÂND RECLAMA?II CHIAR PE O COMAND? PENTRU STATELE UNITE, PÂN? LA SFÂR?ITUL ANULUI O S? MAI ACUMULEZE DATORII CHIAR C?TRE BUGETUL LOCAL.
EXIST? O PREVEDERE DE LEGE IMPUS? DE MINISTERUL DE FINAN?E CARE SPUNE FOARTE CLAR C? DAC? LA SFÂR?ITUL ANULUI O SOCIETATE SE ÎNREGISTREAZ? CU ARIERATE TREBUIE S? PL?TEASC? ?I DATORIILE CARE, TEORETIC I-AU FOST ?TERSE! ESTE APROAPE IMPOSIBIL DE CREZUT C? DINTR-O DAT? UM SADU O S? DUDUIE ?I O S? AIB? COMENZI CARE S?-I ASIGURE PLATA TUTUROR RESTAN?ELOR ?I A D?RILOR!

• Aurel M?CE?ANU

16.05.2014. 23:58


zoli 20.05.2014. 06:20

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password