Ultimatum pentru SC Best Recuperare Creanţe SRLLuni, 9 februarie, conducerea Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia (SNLO) decide dac? va ac?iona în instan?? firma SC Best Recuperare Crean?e SRL

Directorul general al SNLO, Daniel Burlan , a stabilit o întâlnire, pentru luni, cu reprezentantul societ??ii de recuperare, pentru a discuta despre rezilierea contractului.
Daca nu se va rezilia, de comun acord, contractul, Burlan a declarat c? se va adresa instan?ei de judecat? .

O discu?ie pe aceea?i tem? a mai avut loc ?i în urm? cu câteva s?pt?mâni când reprezentantl SC Best Rescuperare Crean?e a respins aceast? posibilitate.

Acela?i lucru este dorit ?i de c?tre reprezentan?ii CET-urilor de RAAN Mehedin?i, Bra?ov ?i Srverin, care sus?in c? acest contract este unul p?gubos iar onorariile percepute sunt foarte mari.

Fosta conducere a SNLO a încheiat contract cu SC BEST Recuperare Crean?e SRL pentru recuperarea crean?elor, în valoare de 128 de milioane, de la SC CET Arad, SC CET Oradea, SC CET Bra?ov, respecitv Regia Autonom? pentru Activit??i Nucleare Drobeta Turnu Severin.

Noul manager al SNLO a recunoscut c? acest contract cu firma de recuperare nu este unul care ar aduce deservicii SNLO:
,,Contractul este legal, poate nu este p?gubos pentru SNLO, este p?gubos pentru ceilal?i parteneri ai no?tri”, declara într-o conferin?? de pres?, directorul Burlan, care a men?ionat ?i c? ,,am ni?te adrese venite de la beneficiari prin care inten?ia lor este de a nu mai colabora la modul cum au f?cut-o pân? acum”. Din cauza beneficiarilor, se încearc? îns? lichidarea ,,contractului bun pentru SNLO”, chiar dac? acesta nu poate fi desf?cut unilateral.

Avocatul SC BEST Recuperare Crean?e Bucure?ti, Benone Voicu, a explicat pentru Impact în Gorj situa?ia contractului cu SNLO :

„Acest contract cu SNLO nu implic? din partea societ??ii nicio cheltuial?, noi angajându-ne s? recuper?m crean?ele pe care SNLO nu le putea recupera. În plus, orice cheltuial? cade în sarcina debitorului, iar societ??ile care nu-?i achit? datoriile î?i asum? anumite responsabilit??i. Noi lucr?m cu comisioane de 20, 30 sau 50 la sut? chiar, iar cine spune c? nu am recuperat sume importante pentru SNLO, spune prostii ?i încearc? s? între?in? artificial o stare conflictual?. Sunt specula?ii, care nu ne privesc, dar, pot spune, c?, de exemplu, de la CET Bra?ov am recuperat aproape 6 miliarde lei, bani vira?i c?tre SNLO. Nu po?i s? angajezi un termen de recuperare a datoriilor pentru c?, oricum, aceste societ??i care au datorii c?tre SNLO nu achitaser? banii de ani buni ?i nu s-a mers pe varianta de a le b?ga noi în faliment. Cred c? s-a creat o stare de spirit negativ? care nu-?i avea rostul, iar noi avem multe contracte de recuperare la nivel na?ional, încât lucr?m cu motoarele la maxim. Nu e vorba de nicio afacere, în aceast? firm? sunt asocia?i avoca?i tineri, profesioni?ti, nu a?a cum am auzit ?i noi c? se vorbe?te de nu ?tiu ce persoane… Unde-i jaful secolului? C? încerc?m s? aducem bani pentru SNLO, c? ajut?m societatea s? recupereze datorii istorice?! Probabil e o stare de conflict între vechea ?i actuala conducere, dar nu permitem s? fim angrena?i în acest r?zboi ce nu ne prive?te. În plus, actualei conduceri îi este favorabil acest contract pentru c? încas?m datorii pe care SNLO nu puteau s? le recupereze niciodat?”, a explicat reprezentantul firmei de recuperare. Într-adev?r, SNLO a încercat, printr-un executor judec?toresc, s? recupereze datoriile de la CET Bra?ov, îns? executorul invoca de fiecare dat? c? nu g?se?te un leu în conturile CET-ului, altfel încât nu s-a reu?it virarea vreunui leu c?tre SNLO. Este ?i motivul pentru care societatea a apelat la serviciile unei firme de recuperare a crean?elor.

06.02.2009. 10:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password