Turneul National de Minifotbal, editia a III-a

Asocia?ia Român? de Minifotbal va organiza in perioada 2-5 iunie, la Ia?i, Turneul Na?ional al Campionatelor de Minifotbal, edi?ia a III-a.
La acest turneu na?ional au dreptul de a participa echipele câ?tig?toare ale campionatelor locale afiliate Asocia?iei Române de Minifotbal sau în caz de indisponibilitate a acestora urm?toarele clasate.
Cele dou? câ?tig?toare ale turneelor de pân? acum au fost Macro Grup Zal?u ?i Magic Ia?i. Anul acesta organizatorii au invitat s? participe 20 de echipe din toate jude?ele ??rii unde se organizeaz? astfel de competi?ii. Echipele vor fi repartizate prin tragere la sor?i în 4 grupe a câte 5 echipe fiecare, în sferturi calificându-se primele dou? cel mai bine clasate din fiecare grup?.
Pe aceast? cale dorim s? preciz?m faptul c? minifotbalul este o competi?ie de amatori, f?r? juc?tori profesioni?ti, astfel juc?torii care evolueaz? în Ligile de fotbal 1, 2 ?i 3 ?i/sau de futsal care posed? legitima?ie vizat? pe anul 2009 nu au drept de joc. Regulile de desf??urare sunt cele din fotbalul promovat de FIFA ?i UEFA. Toate competi?iile de minifotbal se desf??oar? pe teren redus, reprezentat de o structur? cu gazon artificial ?i dotat cu instala?ie de nocturn?, avizate de Asocia?ia Român? de Minifotbal.
„Obiectivul acestui turneu este de a reprezenta o faz? superioar? campionatelor de la nivel local organizate în acest moment în tot mai multe jude?e ale ??rii. Pân? acum Asocia?ia Român? de Minifotbal a depus un efort ?i un interes constant în promovarea ?i ini?ierea acestor turnee la nivel na?ional, iar în acest an ne afl?m deja la a III-a edi?ie. Iar din toamna acestui an ne vom implica ?i mai mult la nivel local în sus?inerea acestor competi?ii, inclusiv în demararea acestora acolo unde este cazul. Principiile care ne reunesc în aceast? ac?iune au la baz? spiritul de fair-play, de echip? ?i chiar de dezvoltare a talentului fotbalistic, minifotbalul fiind un sport pentru fiecare dintre noi”, a declarat R?zvan Burleanu, pre?edintele Asocia?iei Române de Minifotbal.
Cazarea la acest turneu va fi asigurat? de c?tre organizatori pentru un lot de 12 juc?tori pentru 3 nop?i, iar premiile puse în joc vor fi în valoare de peste 10.000 euro, datorit? sponsorilor ?i partenerilor Asocia?iei Române de Minifotbal. Astfel, se vor premia primele trei echipe clasate la sfâr?itul turneului, cel mai bun juc?tor, cel mai bun portar, precum ?i alte premii oferite din partea invita?ilor ?i sponsorilor.
Din Comisia de Organizare a acestui turneu fac parte R?zvan Burleanu, Paul Costa?, Ioan Onica?, Tiberiu Lajos ?i Gavril? Vasilescu. Totodat? la acest turneu sunt invitate s? participe ?i diferite personalit??i din lumea sportiv? de la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra c?rora vom reveni pe parcurs în func?ie de confirm?rile primite.

15.06.2009. 13:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password