Turism – luna ianuarie 2010

În luna ianuarie 2010, comparativ cu luna corespunz?toare din anul precedent, atât
sosirile, cât ?i înnopt?rile în structurile de primire turistic? cu func?iuni de cazare, au
înregistrat o sc?dere cu 8,3%, respectiv, cu 10,6%.
Comparativ cu luna ianuarie 2009, în luna ianuarie 2010 s-au înregistrat sc?deri la
punctele de frontier? atât la sosirile vizitatorilor str?ini (5,0%), cât ?i la plec?rile în
str?in?tate ale vizitatorilor români (5,3%).

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistic? în luna ianuarie 2010 au însumat 308,5 mii, în sc?dere
cu 8,3% fa?? de cele din luna ianuarie 2009.
Sosirile turi?tilor români în structurile de primire turistic? cu func?iuni de cazare au reprezentat în luna
ianuarie 2010 78,5% din num?rul total de sosiri, în timp ce turi?tii str?ini au reprezentat 21,5% din num?rul
total de sosiri, ponderi apropiate de cele din luna ianuarie 2009.
Sosirile în hoteluri de?in în luna ianuarie 2010 o pondere de 75,4% din totalul sosirilor în structurile de
primire turistic? cu func?iuni de cazare, în sc?dere cu 2,8% fa?? de luna ianuarie 2009.

Înnopt?rile înregistrate în structurile de primire turistic? în luna ianuarie 2010 au însumat 629,1 mii, în
sc?dere cu 10,6% fa?? de cele din luna ianuarie 2009.
Înnopt?rile turi?tilor români în structurile de primire turistic? cu func?iuni de cazare au reprezentat în luna
ianuarie 2010 77,6% din num?rul total de înnopt?ri, în timp ce înnopt?rile turi?tilor str?ini au reprezentat
22,4%.

Indicele de utilizare net? a locurilor de cazare în luna ianuarie 2010 a fost de 15,4% pe total structuri de
cazare turistic?, în sc?dere cu 2,4 puncte procentuale fa?? de luna ianuarie 2009.
Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna ianuarie 2010 s-au înregistrat la hanuri
(29,5%) ?i la hoteluri (17,4%).

Sosirile vizitatorilor str?ini în România, înregistrate la punctele de frontier?, au fost în luna ianuarie 2010
de 470,0 mii, în sc?dere cu 5,0% fa?? de luna ianuarie 2009. Majoritatea vizitatorilor str?ini provine din ??ri
situate în Europa (96,3%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 63,3% din totalul sosirilor
vizitatorilor str?ini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din
Ungaria (44,8%), Bulgaria (16,9%), Italia (7,7%), Germania (7,2%) ?i Austria (4,0%). Transportul naval a
înregistrat în luna ianuarie 2010, comparativ cu luna corespunz?toare a anului precedent, cea mai mare
sc?dere (- 83,4%).(insse.ro)

04.03.2010. 11:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password