Tudor Şerban: E posibil ca giganţii energetici să nu se mai înfiinţeze


Tudor ?erban, consilierul personal al ministrului Economiei, Ion Ariton, a declarat miercuri, la conferin?a BNR, c? este posibil ca Electra ?i Hidroenergetica s? nu se mai înfiin?eze, întrebat fiind dac? proiectul celor dou? companii energetice na?ionale se va mai realiza.

“Este posibil s? se înfiin?eze, este posibil s? nu se înfiin?eze. Scenariul optimist este s? fie un sistem energetic func?ional, în ni?te limite tehnice bune, la ni?te pre?uri ?i tarife suporatbile de c?tre popula?ie ?i economie, suficient pentru Romînia ?i care s?-i asigure siguran?a ?i securitatea na?ional?. Restul sunt pove?ti. Companiile au ?i ele un rol dar nu este nici esen?ial nici cel mai important”, a spus Tudor ?erban.

Totodat?, în ceea ce prive?te proiectul unit??ilor 3 ?i 4 ale centralei de la Cernavod?, ?erban a precizat c? este posibil? o întârziere a contruirii reactoarelor, pentru c? partea preg?titoare totdeauna dureaz? mai mult decât estimezi, întrucât aici intervin în principal banii.

“Sunt dup? aceea ni?te termene foarte exacte de realizare a echipamentelor respective, care în orice loc din lume mai devreme de 35-40 de luni nu se pot realiza. E vorba de echipamente importante”, a afirmat Tudor ?erban.

Oficialul din Ministerul Economiei a subliniat c?, pentru statul român, este important s? dezvolte aceste dou? unit??i nucleare, dar c? pachetul de ac?iuni cu care Nuclearelectrica se va implica în proiect “este mai pu?in important, pentru c? este o afacere pentru ?ar?”.

Tudor ?erban mai afirm? c? exist? ?i posibilitatea de a atrage noi investitori în proiect. Potrivit acestuia, companii din Coreea, China, Rusia ?i America au manifestat interes pentru construc?ia celor dou? reactoare nucleare de la Cernavod?.

“Tot ce a venit din China au fost companii foarte mari, primele locuri din China. Au fost pe hidro, au venit ?i pe noxe pe captare, pe mediu, au venit pe modernizare ?i retehnologizare de grupuri de centrale de c?rbune. Din China mai pu?in pe central? nuclear?, din Coreea de Sud sigur”, a ad?ugat ?erban.

Acesta a mai spus c?, în general, cu toate aceste companii a discutat legat de asocierea în diverse proiecte, ?i mai pu?in despre preluarea de pachete la companii din cadrul Ministerului Economiei.

“Pentru România, cea mai avantajoas? ofert? e aceea care vine în acest moment. Noi avem acum probleme cu venitul. Cea mai bun? ofert? este cea care vine ?i dup? aceea trebuie s? faci o analiz? a ofertelor. Deocamdat? noi suntem mul?umi?i c? în sectorul energetic avem înc? oferte”, a încheiat ?erban.

Termenul ini?ial de punere în func?iune al celor dou? mari companii energetice fusese anun?at de autorit??i pentru 1 iulie 2010, iar ulterior a fost amânat pentru 1 ianuarie 2011.

Electra SA ar urma s? fie format? din complexurile energetice Turceni, Rovinari ?i Craiova, Nuclearelectrica, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sibiu, SH Târgu Jiu, sucursale (f?r? personalitate juridic?) din structura Hidroelectrica, filiala Hidroserv Râmnicu Vâlcea, din structura Hidroelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO).

Hidroenergetica va fi alc?tuit? din Electrocentrale Deva, Electrocentrale Bucure?ti, sucursale din structura Termoelectrica (S.E. Paro?eni ?i Termoserv Paro?eni), sucursale din structura Hidroelectrica (SH Bistri?a, SH Buz?u, SH Cluj, SH Curtea de Arge?, SH Ha?eg, SH Por?ile de Fier, SH Oradea, SH Sebe? ?i SH Slatina), filiale ale Hidroelectrica (Hidroserv Bistri?a, Hidroserv Slatina, Hidroserv Por?ile de Fier, Hidroserv Curtea de Arge?, Hidroserv Sebe?, Hidroserv Ha?eg ?i Hidroserv Cluj), parte din Compania Na?ional? a Huilei dup? restructurare.*(money.ro)

23.02.2011. 20:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password