Tudor Şerban: Complexul Energetic Turceni poate deveni o centrală europeană


Tudor ?erban, consilierul personal al ministrului Economiei, Ion Ariton, a declarat joi, 14 aprilie, c? România se va baza în continuare pe c?rbune (huil? ?i lignit), ca principal? surs? de producere a energiei, dar c? investi?iile ce trebuie f?cute în domeniu vor cre?te pre?ul energiei în viitorul apropiat.
De altfel, circa 35% din produc?ia României de electricitate de anul trecut a fost acoperit? din c?rbune.

De asemenea, în opinia lui ?erban, Complexul Energetic Turceni (care administreaz? cea mai mare termocentral? pe c?rbune din România) poate deveni o central? european? prin prisma proiectului privind construc?ia unei viitoare instala?ii de captare ?i stocare a emisiilor de dioxid de carbon.

“Dar acest proiect necesit? o investi?ie foarte mare, este foarte costisitor”, a spus Tudor ?erban, care a participat joi în jude?ul Gorj, la “Ziua por?ilor deschise la Complexul Energetic Turceni”.

Totodat?, Tudor ?erban consider? c? singurul domeniu în care se mai fac investi?ii de mediu este sectorul energetic.

“Singurii care fac investi?ii de mediu sunt energeticienii, restul – mai un filtru, mai o capsul?. Singurul domeniu care a f?cut cheltuieli a r?mas energia, despre care sunt momente în care se vorbe?te frumos ?i sunt momente în care se vorbe?te cum se vorbe?te. Dar suntem buni, suntem eficien?i ?i suntem continui”, a afirmat oficialul din Ministerul Economiei.

Complexul Energetic Turceni vrea s?-?i implemeteze o instala?ie de captare, transport ?i stocare a emisiilor de dioxid de carbon la Grupul nr.6 de 330 MW al termocentralei. Pân? în prezent, au fost cheltuite 3,7 milioane euro cu acest proiect, potrivit lui Tudor ?erban.

Proiectul pe care autorit??ile române vor s? îl construiasc? ar putea costa aproape un miliard euro ?i este primul de acest fel din România. Potrivit datelor Ministerului Economiei, instala?ia ar putea fi func?ional? în anul 2015, în prezent desf??urându-se studiul s?u de fezabilitate (de c?tre ISPE).

Complexul Energetic (CE) Turceni este cea mai mare central? termic? pe baz? de lignit din România ?i acoper? 12,5% din energia consumat? în sistem. Compania are în prezent circa 4.600 de salaria?i ?i este controlat? de Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri.

Înfiin?at în 2003, complexul energetic include Termocentrala Turceni, cea mai mare termocentral? pe c?rbune din România, care are o putere instalat? 2.640 MW, Carierele Jil? Sud ?i Jil? Nord, puse în func?iune în anul 1977, ?i Mina Tehomir, pus? în func?iune în anul 1978.

Împreun?, cele trei complexuri energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari ?i Craiova) acoper? circa o treime din produc?ia de electricitate a României, fiind, dup? Hidroelectrica ?i Nuclearelectrica, produc?torii celei mai ieftine energii din ?ar?.(money.ro)

14.04.2011. 14:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password