Tratamente fitosanitare de sezon în pomicultură

Importan?a tratamentelor fitosanitare în pomicultur? pentru perioada de repaus vegetativ rezid? în faptul c? un numar însemnat de agen?i de d?unare(d?un?tori ?i boli) î?i g?sesc peste iarn? “culcu?ul“ în frunzele c?zute ale pomilor, pe ramurile ?i scoar?a pomilor, în muguri, a?teptând condi?iile favorabile din prim?var? pentru a-?i începe activitatea.

Speciali?tii sta?iei de prognoz? ?i avertizare ai Unit??ii Fitosanitare recomand? în aceast? perioad?, efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea P?duchelui din San-Jose complexat cu p?ianjeni Tetranichizi (ou? de iarn?). Tratamentul se efectueaz? doar în zilele cu temperaturi ce dep??esc 6 grade C .

La m?r ?i prun, tratamentul se poate efectua cu unul din produsele de uz fitosanitar: Fyfanon 50 CE – 0,6%; Oleodiazol 3 CE – 1,5%; US1 – 1,5%; Pallas 50 EC – 0,6%; Malatox – 1%. În aceast? perioad? întâlnim o serie de ciuperci, miceliu de rezisten?? ce se ad?poste?te în frunzele de pe sol, fructe uscate r?mase pe ramuri, în cr?p?turile de pe scoar?? ?i ramurile pomilor (rapan, monilioze etc.).

Combaterea chimic? a acestora în repaus vegetativ se face cu sulfat de cupru în concentra?ie de 2-3%, urmat de înc? un tratament la desfacerea mugurilor în primavar?.

Tratamentele chimice în repaus vegetativ se execut? la temperaturi pozitive, pe timp lini?tit ?i vreme uscat?. Ele trebuie înso?ite ?i de m?suri specifice ca: înainte de executarea tratamentelor, se vor stringe toate fructele mumifiate de pe pomi ?i se vor arde sau îngropa; ramurile ?i l?starii ataca?i vor fi înl?tura?i ?i distru?i prin ardere sau îngropare; executarea ar?turilor adânci (sau s?parea pomilor la proiec?ia coroanei) pentru îngroparea adânc? a resturilor vegetale.

Se recomand? ca la efectuarea tratamentelor s? se respecte normale de protec?ia muncii, mediului înconjur?tor omului ?i animalelor.

Ing. Lidia Cinc?

20.02.2008. 19:04


misu 24.03.2009. 11:30

mariana 23.02.2009. 21:12

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password