Transportul rutier de persoane şi mărfuri, în atenţia poliţiştilor

Transportul rutier de persoane ?i m?rfuri, în aten?ia poli?i?tilor gorjeni

Joi, 21.01.2010, în intervalul orar 08:00-16:00, ofi?erii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor ?i Serviciului Rutier, în colaborare cu inspectori ai Oficiului pentru Protec?ia Consumatorului ?i Inspectoratului Teritorial de Munc?, au derulat o ac?iune pe raza municipiului Motru ?i comunelor limitrofe pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniul transportului rutier de persoane ?i m?rfuri, panifica?ie, comer?ului cu produse alimentare ?i industriale, ?i verificarea legalit??ii actelor de comer?.
Cu aceast? ocazie au fost derulate urm?toarele activit??i:
– agen?i economici verifica?i = 27;
– mijloace de transport verificate = 67;
– contraven?ii aplicate = 39, din care: pentru înc?lcarea prevederilor Legii nr. 12/1990, republicat? privind protejarea popula?iei împotriva unor activit??i comerciale ilicite=13, O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ?i a tarifului de trecere pe re?eaua de drumuri na?ionale= 6, la O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere= 4, la O.G. nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice= 11, la H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furniz?rii ?i transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România = 2, la Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi ?i în regim de închiriere= 2, la Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult = una;
– certificate de înmatriculare retrase= 6;
– valoarea contraven?iilor aplicate = 46.460 lei;
– valoarea bunurilor ridicate în vederea confisc?rii = 5.200 lei.

22.01.2010. 11:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password