Trafic restricţionat pentru vehiculele grele

Conform informa?iilor furnizate de c?tre aceast? institu?ie, CNADNR, împreun? cu Direc?ia Poli?iei Rutiere din cadrul IGPR au luat m?sura restric?ion?rii circula?iei vehiculelor cu masa total? maxim? autorizat? mai mare de 3,5 tone pe drumurile na?ionale din jude?ele Gorj, Mehedin?i, Vâlcea, Dolj, Olt ?i Teleorman în intervalul 6 februarie, ora 18.00 – 07 februarie, ora 18.00 ?i în jude?ele Giurgiu, C?l?ra?i, Ialomi?a, Buz?u, Br?ila, Gala?i ?i Ilfov în intervalul 7 februarie, ora 06.00 – 8 februarie, ora 06.00.
M?sura a fost luat? ?inându-se cont de avertizarea meteorologic? de cod portocaliu emis? ast?zi de ANM, în scopul evit?rii înz?pezirii ma?inilor ?i pentru protejarea vie?ii participan?ilor la trafic.
Centrul INFOTRAFIC le recomand? ?oferilor ca, înainte de a pleca în c?l?torie, s? se intereseze asupra traseului ales, precum ?i despre condi?iile meteo-rutiere prognozate pentru zona tranzitat?, s? adapteze viteza la condi?iile de drum, s? p?streze în mers o distan?? suficient? pentru a putea opri in condi?ii de siguran?? ?i s? nu ac?ioneze brusc mecanismele de direc?ie ?i frânare ale ma?inii.

06.02.2010. 13:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password