Totul despre compost şi compostare


Compostarea este descompunerea de?eurilor organice sub influen?a aerului. Compostul rezultat este mai bogat în substan?e nutritive pentru plante, decât orice îngr???mânt artificial. Este cel mai bun îngr???mânt natural pe care îl putem produce cu mare u?urin??.

Marea majoritate a deseurilor sunt potrivite pentru compostare: resturile vegetale (iarba, frunzi?ul, tulpini, r?d?cini), gunoi (de la animale mici), resturi de la buc?t?rie (coji de legume ?i fructe, za?ul de cafea, resturi de mâncare, coji de ou?).

Sunt ?i de?euri care sunt mai putin potrivite pentru compostare: cojile fructelor exotice (în cantit??i mici nu afecteaz? calitatea întregului compost), hârtie ?i carton.
De?euri interzise pentru compostare: sticla, metal, plastic, resturi de ulei ?i vopsele.

Procesul de descompunere este un process biologic. Pentru a se forma un bun compost, trebuiesc asigurate condi?ii optime de via?? pentru microorganismele care realizeaz? procesul de descompunere. Factorii care influenteaz? formarea unui compost bun sunt:
– apa – lipsa de ap? blocheaz? activitatea microorganismelor ?i astfel procesul de descompunere. Prea mult? ap? face ca microorganismele s? nu primeasc? destul aer.
– aerul – aerisirea insuficient? provoac? înmul?irea microorganismelor care prefer? locurile umede iar odat? cu ele apar ?i mirosurile nepl?cute.

– c?ldura – activitatea de descompunere pe care o realizeaz? microorganismele este maxim? atunci când lâng? aerul ?i apa suficient?, compostul are o temperatur? optim? pentru procesele de descompunere. Ideal ar fi ca compostul s? aib? 40-60 grade C, deoarece astfel devine posibil? compostarea natural? ?i cur??area de germeni nedoriti.
– substan?ele nutritive – cu cât resturile pe care le adun?m sunt mai variate, cu atât compostul va fi la sfâr?it mai valoros.

– gradul de m?run?ire al de?eurilor – pentru o descompunere rapid? a materialului de compost, este important ca toate componentele organice de substan?? mai tare s? fie m?run?ite.

Pentru a ob?ine un compost de calitate ?i într-un timp relativ scurt, se recomand? construirea gr?mezii de compost din mai multe straturi alternative de materiale organice ?i minerale diferite, conform urm?torului procedeu:

1. Se a?terne un strat afânat de material nem?run?it de 15-20 cm. Sunt recomandabile aici t?ieturile de crengi ?i gard viu, paie, cozi de flori, frunze uscate, coji de copaci, crengi, corzi de vi?? de vie. Pentru a face leg?tura cu celelalte straturi ?i a men?ine atmosfera favorabil? ferment?rii, acest strat se strope?te cu ap?. Prin acest strat se poate realiza drenajul compostului; apa care este în plus se va putea scurge ?i totodat? se asigura aerisirea.

2. Primul strat de material compostabil are 10-15 cm grosime ?i este format din materiale organice u?or degradabile: tulpini ?i frunze verzi de plante cultivate ?i de buruieni, frunze, resturi vegetale de la buc?t?rie. Apoi se pune un rând de p?mânt pe care vine înc? un strat de frunzi?, iarb? uscat?, resturi de buc?t?rie ?i gunoi de la animale.

Depunerea se continu? în acela?i mod pân? la o în?l?ime de 1,5 m. Partea de sus a gr?mezii nu se termin? cu vârf ci cu o suprafa??. Prima etap? a procesului de compostare dureaz? maxim o s?pt?mân? ?i se încheie cu acoperirea gr?mezii cu frunze, paie, materiale textile, saci de iut?, folie de plastic etc. Este de asemenea foarte bine dac? a?terne?i deasupra ?i un strat de p?mânt negru de gr?dina. Astfel compostul se coace mai repede.

Mare grij?! Gr?mada de compost trebuie a?ezat? pe suprafa?a solului ?i niciodat? s?pat? în p?mânt, deoarece astfel risc?m ca materialele folosite s? se putrezeasc? în lips? de aer. Trebuie s? c?ut?m un loc ferit de vânt, curen?i de aer ?i umbros.
Înc? de la amenajarea gr?mezii, materialul trebuie udat din când în când, pentru ca s? nu se usuce prea tare.

Compostul se coace dup? o desfacere în circa 4-6 luni în lunile de var?, ?i în 6-9 luni în lunile de iarn?. În timpul iernii este interzis? desfacerea compostului, pentru a se evita r?cirea lui. Îns? în lunile de var? este indicatat? desfacerea gr?mezii dupa trei luni ?i reamestecarea.

Pute?i s? preg?titi una lâng? alta dou? l?zi pentru compost. Într-una s? depozita?i de?eurile iar atunci când o desface?i pute?i s-o trece?i în cel?lalt compartiment, amestecând resturile, care dup? trei luni ar trebui s? fie aproape descompuse.

Ca s? ob?inem compost cu cantitatea necesar? optim? de humus ?i ca substan?ele organice s? nu fie supraexploatate trebuie folosite în maxim un an de la terminarea coacerii.

04.02.2009. 00:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password