Toţi pentru unul, unul pentru el

Avem alegeri parlamentare ?i iar o s? fie cheltui?i ni?te bani aiurea pentru organizarea scrutinului. Nu ar mult mai simplu ca fiecare partid s? î?i desemneze propor?ional reprezentan?ii în parlament, în func?ie de num?rul de mandate pe care le-au ob?inut din 1990 încoace? Probabil c? social-democra?ii ar ob?ine cele mai multe mandate, iar liberalii ?i democrat-liberalii ar putea s? constituie majoritatea.

Maghiarii, în mod obligatoriu, trebuie s? aib? ?i ei vreo 20-30 de mandate, iar celelalte minorit??i na?ionale, câte un mandat de c?ciul?. Ca s? nu se supere celelalte partide pentru observarea c?rora pe scena politic? nu este înc? nevoie de lup?, se va desemna câte un reprezentant ?i de la for?ele politice pe cale de dispari?ie, cum ar fi Partidul România Mare. De când a plecat eminen?a maronie de acolo, Ilie Petrescu, parc? s-a stins de tot, iar Corneliu Vadim Tudor ?i-a pierdut muza. Se mai termin? ?i ?tiin?a, acolo unde e numai talent.

La ce bun totu?i atâta munc? de mers la vot din moment ce sunt cam aceia?i candida?? Votul nu mai are absolut nicio relevan??, decât la nivel formal, din moment ce partidele nu propun alte nume ?i nu ?i-au l?rgit aria de selec?ie a candida?iilor. ?i mult mai important, nu au modificat criteriile de selec?ie a acestora.

Din 50 de candida?i propu?i de partide pentru jude?ul Gorj, 16 sunt considera?i „p?ta?i”, figurând pe o list? realizat? de trei organiza?ii non-guvernamentale. Interesant este c? ?i aceste liste apar dup? ce listele de candida?i au fost stabilite ?i nu mai poate fi schimbat nimic.

Informa?iile sunt pentru aleg?tori care ar trebui s? ia aminte ?i s? nu trimit? în parlamentul ??rii un personaj corupt, ocult, penal, traseist ?i imoral. Interesant este c? de fiecare dat? când au loc alegeri, de orice fel ar fi acestea, apar pe la televizor tot felul de vipuri care îi îndeamn? pe cet??eni s? mearg? s? dea cu ?tampila pe un candidat sau altul, nu conteaz? pe cine votreaz?. Conteaz? c? trebuie s? mearg? la vot.

Nimeni nu îi spune cet??eanului c? de fapt conteaz? pe cine voteaz?, dar nu este obligatoriu s? se mearg? la vot. Votul nu este ?i, dac? este liber, nu va putea fi niciodat? imperativ. Votul îi d? alesului legitimitate, credibilitate ?i ar trebui s? îl fac? responsabil în ceea ce prive?te misiunea sa de reprezentant al comunit??ii.

Dar oare pe cine mai reprezint? clasa politic? în momentul de fa??, pentru c? partidele par s? fi rupt leg?tura cu dorin?ele ?i necesit??ile aleg?torilor de rând? Cel pu?in formal exist? programe, toat? lumea are solu?ii, este al?turi de oameni ?i împreun? cu ei ?i dore?te s? fac? numai bine semenilor.

Politicienii se „trezesc” brusc în timpul campaniei electorale ?i sunt capabili s? creeze locuri de munc?, s? g?seasc? bani pentru asfalt?ri ?i programe de relansare economic? a unor zone, pot s? fac? lobby pe lâng? oameni de afaceri, investitori ?i grupuri de firme, pot s? extermine ?ân?arii din ora?e, mu?tele de la sate, s? creasc? produc?ia de lapte pe ?â?a de vac? sau s? ridice produc?ia de mure pe tufa de m?r?cine. Politicianul care este ?i candidat este bun, este candid, are o for?? extraordinar?, când bate la pas ?i în cizme de cauciuc satele ?i c?tunele. M?nânc? din strachin?, pup? babele pe batic, strânge mâna be?ivului din sat, îi ridic? pe cei mici în bra?e ?i le împarte c?ni ?i calendare.

Politicianul vorbe?te despre reorganizarea agriculturii, scutirea impozitelor pentru ??rani, investi?ii în turism, canalizare, ap? cald?, gaze, c?ldur?, defri?are, împ?duriri, drumuri asfaltate ?i drumuri pietruite, locuri de munc? în întreprinderi mici ?i mijlocii.

Politicianul candidat umbl? cu Dacia ?i renun?? la ma?ina sa scump?, m?nânc? numai macaroane ?i bea ap? ?i din urma de tractor, dac? este necesar. Politicianul este darnic, le pl?te?te între?inerea semenilor, ajut? b?trâni, le ofer? produse de prim? necesitate, promite c? va da personal telefon ?i se va ocupa de problema alunec?rilor de teren sau a preotului care vinde locuri de veci pe sub mân?. Cam a?a procedeaz? politicianul în campanie? Dup?, se schimb? lucrurile. Ar fi culmea s? te ajute s? î?i iei loc de veci. Mor?ii nu votez?, nu-i a?a?

Dinu GROPARU

26.11.2008. 14:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password