Tot mai puţini profesori în învăţământ

Tot mai pu?ine persoane aleg s? lucreze în sistemul de înv???mânt, din cauza salariilor mici. Raportul Ministerului Educa?iei arat? o situa?ie din ce în ce mai grav?, de la an la an, procentul num?rului profesorilor scade. Mai r?u, este faptul c? cei care înc? aleg s? fie dasc?li, nu sunt suficient de preg?ti?i. 

La nivel na?ional, ponderea a sc?zut cu un procent, în totalitate fiind vorba de 70,4%. Aceea?i surs?, precizeaz? c? situa?ia st? la fel de grav în cazul tuturor nivelurilor de înv???mânt. Diferen?ele pe medii de reziden?? în distribu?ia personalului didactic par a fi singurele care se men?in, num?rul cadrelor didactice din mediul rural înregistrând o evolu?ie relativ constant? în compara?ie cu anul ?colar 2006-2007. Dezvoltarea ?colilor de arte ?i meserii în mediul rural este singura categorie, care a înregistrar cre?teri, chiar semnificative, la 19% la 35 la suta.  A.D.

22.10.2008. 05:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password