Toni Greblă:”Refuzul unui ministru de a se prezenta în faţa unei comisii de anchetă pune în pericol autoritatea instituţiilor statului”

Toni Grebl?, pre?edintele comisiei juridice din Senat a criticat ?i critic? în continuare atitudinea ministrului Elena Udrea de a nu se prezenta în fa?a comisiei de anchet? a Camerei Deputa?ilor. Înc? din interven?iile publice avute la începutul acestei s?pt?mâni, acesta a ar?tat c? “un ministru ar trebui s? ?tie c? tot guvernul se afl? sub control parlamentar.

Din momentul în care ai o asemenea atitudine fa?? de plenul Camerei, care a hot?rât cu majoritate de voturi înfiin?area acestei comisii de anchet?, te situezi cel pu?in în afara cutumelor politice ale Europei”. Senatorul de Gorj spune c? un ministru din orice ?ar? cu o democra?ie consolidat? dac? ?i-ar permite s? sfideze Parlamentul “chiar într-un mod mai bland”, în aceia?i zi ?i-ar pierde postul.

Toni Grebl? este de p?rere c? un ministru ar trebui s? reprezinte un exemplu pentru cet??eanul de rând ?i nu s? aib? “o atitudine care contribuie din plin la sl?birea autorit??ii institu?iilor statului”. Parlamentarul gorjean mai spune c? orice ministru, din orice guvern, atunci când este chemat la Parlamentul României “are obliga?ia moral?, politic?, administrativ? ?i legal? s? se prezinte acolo, altfel Parlamentul îi retrage sprijinul. De fapt acel ministru devine neproductiv în guvern f?r? sprijin parlamentar”.

Toni Grebl? consider? c? gestul ministrului Elena Udrea de a cere schimbarea componen?ei comisiei de anchet? este “doar un moft pentru c? oricum nu inten?ioneaz? s? se prezinte în fa?a comisiei”.

21.08.2009. 14:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password