Toni Greblă, la Madrid

Pre?edintele Comisiei juridice, de numiri, disciplin?, imunit??i ?i valid?ri, senatorul Toni Grebl?, a participat zilele trecute la conferin?a pre?edin?ilor Comisiilor de justi?ie ?i afaceri interne din statele membre UE, la Madrid.
Una din teme abordate a fost securitatea intern? ?i justi?ia în UE, cu accent pe modele de cooperare ?i preven?ia riscului. Valorile UE trebuie ap?rate cu men?inerea unui echilibru între securitate ?i drepturile omului.S-a discutat despre controlul parlamentar pentru reglement?rile din domeniul Spa?iului de libertate, securitate ?i justi?ie dup? intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În mod expres s-a f?cut referire la actele legislative ale UE, aflate în proces de control parlamentar la parlamentele na?ionale ale statelor membre UE: propunerea de Regulament (UE) a Consiliului de punere în aplicare a unei cooper?ri consolidate în domeniul legisla?iei aplicabile divor?ului ?i separ?rii de drept, Directiva Parlamentului European ?i a Consiliului privind ordinul european de protec?ie, Directiva Parlamentului European ?i a Consiliului privind prevenirea ?i combaterea traficului de persoane ?i protejarea victimelor ?i de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI ?i Directiva Parlamentului European ?i a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploat?rii sexuale a copiilor ?i a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI.

26.05.2010. 09:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password