Toni Greblă: “Dorim o eliminare esenţială a posibilităţii de a influenţa votul”

Plenul Senatului ar putea aproba luni propunerea legislativ? pentru modificarea ?i completarea legilor privind alegerea parlamentarilor, a autorit??ilor administra?iei publice locale ?i statutul ale?ilor locali. Cele mai multe amendamente, aprobate în unanimitate de Comisia Juridic? a Senatului au fost depuse de senatorul Toni Grebl?.
Principalul amendament propus de acesta se refer? la oferirea de bunuri în timpul campaniilor electorale. Astfel “promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri sau alte foloase, în timpul campaniei electorale, de c?tre un candidat, direct sau prin intermediari, în scopul determin?rii aleg?torului s? voteze sau s? nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”. De asemenea senatul a stabilit ?i ce materiale mai pot fi folosite în campaniile electorale: “intr? în categoria bunurilor prev?zute a fi interzise materiale de propagand? electoral?, cu o valoare economic? semnificativ?, precum ?i m?rfurile alimentare sau nealimentare, cum sunt: alimentele, b?uturile alcoolice sau nealcoolice, produsele din tutun, cu excep?ia: afi?elor, pliantelor, c?r?ilor po?tale, ilustratelor, brichetelor, chibriturilor, calendarelor, pixurilor, ?epcilor, tricourilor, e?arfelor, fularelor inscrip?ionate cu însemnele partidului politic, alian?ei politice, alian?ei electorale sau organiza?iilor cet??enilor apar?inând minorit??ilor na?ionale care particip? la alegerile pentru Camera Deputa?ilor ?i Senat, ori a celor con?inând sau reprezentând însemne ori fotografii ale candida?ilor ?i a c?ror valoare este mai mult simbolic?: insigne, ecusoane, fanioane, stegule?e, baloane”.
Senatorul Toni Grebl? a f?cut apel la to?i colegii senatori “pentru a da un semnal clar tuturor-for?e politice, candida?i ?i cet??eni-c? a?a nu se mai poate. Deja suntem într-o situa?ie, pentru marea majoritate a popula?iei acestei ??ri, inacceptabil? din punct de vedere legal, pentru c? oferirea de bani, bunuri sau alte foloase ar trebui s? reprezinte o înc?lcare de lege, inacceptabil? din punct de vedere politic pentru c? votul unor cet??eni este deturnat prin astfel de manevre de influen?are a votului prin fel ?i fel de daruri ?i inacceptabil? ?i din punct de vedere moral pentru c? oameni apropia?i candida?ilor sunt pu?i s? fac? lucruri de care le este ru?ine”. Toni Grebl? a ?inut s? sublinieze faptul c? “a da un semnal politic clar c? to?i suntem împotriva unor astfel de practici, nu numai în declara?iile publice, cred c? e mesajul cel mai bun pentru viitoarele campanii electorale de anul viitor”. Acesta i-a invitat pe to?i senatorii s? se gândeasc? asupra conseci?elor unui vot favorabil dat acestui proiect, dar mai ales asupra consecin?elor unui vot nefavorabil care ar însemna c? indirect se încurajeaz? astfel de practici-“cet??enii trebuie s? în?eleag? c? noi descuraj?m astfel de practici de influen?are a votului ?i c? îi îndemn?m ?i pe ei s? fac? acela?i lucru”.
Adoptarea acestui proiect “va fi un semnal politic dat ?i organelor statului, care, de?i v?d, constat? ?i ancheteaz?, dau dup? ani de zile solu?ii demne de a fi publicate într-o carte cu texte comice. Rolul nostru aici, în afar? de a legifera, este ?i de a da semnale politice. Ori acest semnal politic trebuie s? fie dat tuturor cet??enilor, candida?ilor, organelor statului c? dorim o eliminare esen?ial? a posibilit??ii de a influen?a voturile prin fel ?i fel de daruri care nu fac cinste nici unuia dintre noi”, a conchis Toni Grebl?. În punctul de vedere al guvernului asupra acestui proiect de lege, primul ministru Emil Boc arat? c? executivul nu sus?ine adoptarea acestuia. Din textul ini?ial al proiectului de lege a fost scos paragraful prin care se instituia obligativitatea particip?rii la vot ?i sanc?ionarea neparticip?rii cu amend? cuprins? între 1000 ?i 1500 de lei.

15.06.2011

16.06.2011. 12:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password